Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teisė

Doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis
1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos konstitucingumo tradicija
2013 m. Nr. 14

Prof. dr. Jevgenij Machovenko
Nacionalinės teisės tradicijos ir paveldo vaidmuo reguliuojant piliečio ir valstybės santykius 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje
2012 m. Nr. 13

Prof. habil. dr. Alfonsas Ramonas
Universiteto autonomijos sampratos genezė 1990–2008 metais
2012 m. Nr. 13

Mantas Varaška
Valdovo įgaliojimų trukmė parlamentinėse monarchijose
2012 m. Nr. 12

Dr. Elena Masnevaitė
Nauja lietuvos respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo redakcija – politinis impulsas ar būtinybė?
2011 m. Nr. 11

Dr. Elena Masnevaitė
Parlamentinės veiklos finansavimas kaip netiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo forma
2011 m. Nr. 10

Dr. Rūta Latvelė
Teisėjas kaip įstatymų leidėjo partneris, arba keli teoriniai požiūriai į teisėjo vaidmenį aiškinant teisę
2011 m. Nr. 10

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius
Seimo galių ribojimo konstituciniai pagrindai : kai kurie teoriniai aspektai
2010 m. Nr. 9

Prof. dr. Juozas Žilys
Konstitucija kaip laisvės raiškos teisinė politinė forma
2006 m. Nr. 6

Dr. Kazimieras Monkevičius
Valdžių padalijimo principas 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje
2005 m. Nr. 5

Doc. dr. Egidijus Jarašiūnas
Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai
2005 m. Nr. 4

Doc. dr. Juozas Žilys
Parlamentaro konstitucinio statuso bruožai demokratijoje. Teisinis istorinis aspektas
2004 m. Nr. 2

Dr. Juozas Banionis
Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai)
2004 m. Nr. 1

Dr. Vytautas Sinkevičius
Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje
2004 m. Nr. 1

Antanas Napoleonas Stasiškis
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. deklaracija – istorinis dokumento vaidmuo ir priėmimo aplinkybės
2004 m. Nr. 1

Vytenis Povilas Andriukaitis
Parlamentarizmo idėja LLKS tarybos deklaracijoje
2004 m. Nr. 1

 

Į pradžią