Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDRONĖ VEILENTIENĖ

Audronė Veilentienė
Dr. Audronė Veilentienė – Kauno technologijos universiteto muziejaus vedėja

Mokslinių interesų sritys: Lietuvos valstybingumo ir diplomatijos istorija, aukštojo mokslo istorija Lietuvoje 1918–1940 m.

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1986–2008 m. dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje sektoriaus vedėja, vyriausiąja muziejininke. Nuo 2008 m. gruodžio dirba Kauno technologijos universiteto muziejaus vedėja. 2010 m. vasarį Vilniaus universitete eksternu apgynė disertaciją tema „Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais“ ir gavo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. Suorganizavo 8 mokslines konferencijas, daugiau kaip 50 minėjimų ir kitų renginių, įrengė 3 ekspozicijas ir apie 50 parodų. Konferencijų ciklo „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos“ medžiaga buvo publikuota atskirais straipsnių rinkiniais. Pirmosios ekspozicijos „Lietuvos valstybingumo ir diplomatijos istorija 1918–1940 m.“ Istorinėje prezidentūroje Kaune autorė ir viena iš šios įstaigos koncepcijos kūrėjų (2003 m.). Ekspozicijų „Lietuvos kariuomenės istorija 1918–1940 m.“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje (2007 m.) ir „Nuo Aukštųjų kursų iki Kauno technologijos universiteto“ Kauno technologijos universitete (2010 m.) autorė.

Publikacijos:

1.Veilentienė, A., Jurevičiūtė, A., Šauliai nepriklausomybės kovose. Lietuvos istorijos studijos, 1998, Nr. 8, ISSN 1392–0448, p. 62–71.

2.1. Veilentienė, A. Valdemaras Vytautas Čarneckis ir Lietuvos užsienio politikos problemos (1924 06 18–1925 09 25). Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940. Kaunas, 1999, p. 127–152.

3.Žemaitytė Veilentienė, A. Matas Šalčius kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Karo archyvas, t. 16, Vilnius, 2000, ISSN 1392-6489, p. 127–136.

4.2. Veilentienė, A. Konstitucijos projekto komisijos nariai. Mūsų konstitucionalizmo raida, Vilnius, 2003, p. 57–65.

5.5. Žemaitytė-Veilentienė A. Prezidentų rinkimų problemos ir jų konfliktų aplinkybės I ir III Seimuose. Parlamento studijos, Nr. 4, 2005, ISSN 1648-9896, p. 43–58.

6.3. Veilentienė, A., Jurevičiūtė A. Lietuvos šauliai nepriklausomybės kovose. Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje, Kaunas, 2005, p. 11–55.

7.4. Veilentienė, A. Kazimieras Ambrozaitis (p. 68–70), Stasys Balčas (p. 75–77), Viktoras Beržinskas (p. 81–83), Antanas Bulionis (p. 112–113), Valdemaras Vytautas Čarneckis (p. 119–121), Eliziejus Draugelis (p. 137–139), Magdalena Galdikienė (p. 145–147), Jonas Galvydis- Bykauskas (p. 148–149), Vincas Grajauskas (p. 153), Stasys Gruodis (p. 165–166), Emilija Gvildienė Spudaitė (p. 167–169), Petras Jočys (p. 171–172), Kazimieras Jokantas (p 173–175), Andrius Kardišauskas (p. 183–184), Jonas Lingė (p. 224–225), Fulgencijus (Pulgis) Lumbis (p. 229–230), Antanas Matulaitis (p. 243–244), Feliksas Mikšys (p. 252–254), Antanas Milčius (p. 255–256), Petras Radzevičius (p. 301–302), Povilas Spudas (p. 346–348), Zigmas Pranas Starkus (p. 351–353), Klemensas Vaitekūnas (p. 414–416), Kazimieras Zubauskas (p. 432–433) .// Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. Vilnius, 2006. (24 biogramos, viso: 59 psl.). Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. Vilnius, 2006. (24 biogramos)

5. Veilentienė, A. Kazimieras Ambrozaitis (p. 195–201), Stasys Balčas (p. 204–205), Viktoras Beržinskas (p. 206–208), Eliziejus Draugelis (p. 242–245), Antanas Endziulaitis (p. 245–249), Magdalena Galdikienė (p. 256–260), Emilija Gvildienė Spudaitė (p. 279–283), Petras Jočys (p. 292–296), Kazimieras Jokantas (296–299), Andrius Kardišauskas (p. 310–311), Fulgencijus (Pulgis) Lumbis (p. 361–363), Feliksas Mikšys (p. 376–382), Antanas Milčius (p. 384–386), Petras Radzevičius (p. 422–427), Zigmas Pranas Starkus (p. 476–480). Lietuvos Respublikos seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Vilnius, 2007. (15 biogramų).

8.Veilentienė, Audronė. Parlamentarizmo ir cenzūros problema 1920–1926 metais // Žurnalistikos tyrimai: mokslo darbų žurnalas: (komunikacija ir informacija). [Vilniaus universitetas], 2008, Nr. 1, ISSN 2029-1132, p. 128–141

9.Veilentienė, A. Lyderio problema parlamentinėje valstybėje. Seimo frakcijų vadovai parlamentinės krizės laikotarpiu 1926 m. Parlamento studijos, Nr. 8, 2009, ISSN 1648-9896, p. 30–51.

10.Veilentienė, Audronė.„Nepriklausomybė ar unija? Steigiamojo Seimo požiūris į santykius su Lenkija“. Istorija, Nr. 76, 2009, ISSN 1392-0456, p. 30–38.

11.Veilentienė, Audronė . Lietuvos Seimo istorija. Istorija, Nr. 78, 2010, ISSN 1392-0456, p. 82–85.

12.Veilentienė, Audronė. Lietuvos Steigiamojo Seimo delegacijų veikla. Steigiamajam Seimui – 90. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2011, ISBN 978-9955-33-659-4, p. 181–200.

13.Veilentienė, Audronė. Lietuvos geopolitinės orientacijos pakeitimas ir Vilniaus susigrąžinimo planas. Istorija, Nr. 81, 2011, ISSN 1392-0456, p. 3–11.

Apdovanojimai: Sausio 13-osios atminimo medalis (2001 m.)


Į pradžią