Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regina Varnienė

Regina VarnienėBaigė Vilniaus valstybinį (dab. – VU) universitetą (bibliografo-bibliotekininko spec.). Pedagogikos mokslų kandidatė (1986 m., 1993 m. nostr. socialinių mokslų daktare). 1976–1988 m. dirbo VU moksline bendradarbe ir dėstytoja, 1988–1989 m. Lietuvos informacijos instituto vyr. moksline bendradarbe, 1989–1991 m. Vilniaus technikos universiteto bibliotekos direktore. Nuo 1992 m. dirba Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktore.

R. Varnienė - viena iš Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) projektuotojų ir diegėjų, nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrėjų. Dalyvavo rengiant katalogų ir nacionalinės bibliografijos retrospektyviąją konversiją, kuriant elektroninių išteklių archyvą, diegiant IFLA ir ISO standartus, kitus normatyvinius dokumentus ir rengiant įvairias metodines priemones. 1977–1986 m. VU dėstė informatiką įvairių specialybių studentams. Nuo 2000 m. Bibliotekininkų tęstinio mokymo centro modulio „Bibliografinė apskaita“ kuratorė ir lektorė. Nuo 1999 m. pagal Atviros visuomenės instituto (Budapeštas) programas dalyvavo Rytų Europos šalių specialistų rengimo programose: konsultavo ir skaitė paskaitas bibliografinės apskaitos ir integralių informacijos sistemų kūrimo klausimais.

Rengia ir vykdo projektus: „Lietuviškieji slapyvardžiai“, „Kompiuterinio katalogavimo taisyklės“, „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“. Rūpinasi tarptautinio bendradarbiavimo plėtra. Yra Tarptautinio ISSN centro valdybos, IFLA Bibliografijos sekcijos nuolatinio komiteto, Europos mokslinių bibliotekų konsorciumo (CERL) narė. Nuo 1998 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“ pirmininkė. Dalyvavo Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo (2003-2004 m.), Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijų darbe, yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) valdybos, LNB mokslo tarybos nare. Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose perskaitė per 30 pranešimų.

2002 m. apdovanota Kultūros ministerijos laureatės diplomu už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje.

Lietuvos ir užsienio profesinėje spaudoje paskelbė per 80 mokslinių bei populiarių publikacijų. Yra Nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos redaktorių kolegijos pirmininkė, Bibliografijos ir knygotyros centro leidinių atsakomoji redaktorė, mokslo darbų Bibliografija moksl. redaktorė, Parlamento studijų, Knygotyros redaktorių kolegijos narė.

Su kitais autoriais paskelbė leidinius:
Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (1994), Kompiuterinių bibliografinių ir autorizuotų įrašų sudarymo metodika (1998),

Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisyklės (2002),

Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams (2003), Lietuviškieji slapyvardžiai (projekto vadovė, 2004).

Kontaktai:
El. paštas: reginav@lnb.lt

Į pradžią