Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrius VAIŠNYS

"Parlamento studijų" mokslo darbų žurnalo redakcinės kolegijos pirmininkas

Andrius VaišnysMokslinė kvalifikacija ir interesas
· Humanitarinių mokslų daktaro disertacija "Spaudos ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918 - 1940" apginta 2003 m. Vilniaus universiteto docentas
· Komunikacijos ir informacijos politika; spaudos ir valdžios santykiai
· Parlamentarizmas ir politinė komunikacija
· Seimo istorija

Dalykinė kompetencija
· Seimo istorinio interjero koncepcijos autorius, 1998
· Seimo ryšių su visuomene (komunikacijos) strategijos (1997, atnaujinta 2002) autorius
· Seimo spaudos tarnybos (1999 - 2002) vadovas, Seimo ryšių su visuomene skyriaus (2002 - 2006) vedėjas
· Mokslo darbų "Parlamento studijos" sumanytojas, 2004-2007 - redakcinės kolegijos narys, nuo 2009 - pirmininkas
· Lietuvos Respublikos Konstitucijų sukakčių minėjimo komisijos sekretorius (2002 m. sausio 12 d. Seimo nutarimas Nr. IX-697)
· Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio ir Gegužės 15-osios deklaracijos 80-mečio sukakties minėjimo komisijos sekretorius (1999 m. rugsėjo 29 d. Seimo nutarimas)

LEIDINIAI

Monografija

· Spaudos ir valstybės santykiai. V.:1999. II leid., iliustr., 264 p.

Mokomasis

· Komunikacijos ir informacijos politika. Studijų programa. Vilniaus universitetas, 2005. - 72 p.

Publikacijos (straipsniai ir knygos)

· Lietuvos Seimas: Iliustruota parlamento istorija (XX a.) Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius : Valstybės žinios, 2001.- 111 p. : iliustr.
· Vaišnys A. Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje./MŪSŲ KONSTITUCIONALIZMO RAIDA. V.: 2003. - p.196-203
· Vaišnys A. Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr. 1. 2004. P.69-79. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896
· Vaišnys A. Valstybingumo raidos atspindėjimas Seimo interjere, parlamento aplinkoje ir paminklinėse sostinės vietose. V., 2004, iliustr., žemlap. 1 l., 32 p. ISBN 9986-18-127-5
· Vaišnys A. Lietuva po Seimo rinkimų - svarstymai prieš metus ir po metų: apie ką kalbame ir ko siekiame? Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr.4. 2005. P.159-166. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896
· Vaišnys A. Tikra problema dėl tariamų skandalų geltonosios literatūros puslapiuose. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr.5. 2005. P.167-170. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., ISSN 1648-9896
· Vaišnys A. Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Nr. 7. 2006. P.91-105. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1648-9896
· Vaišnys A. Konstitucijos istorija vaikams. V.: 2003. Iliustr., 43 p. UDK 087.5:342.4(474.5)(091)
· Ekskursija į parlamentą. I-VII redakcija. V., Seimo leidykla Valstybės žinios. 1999 - 2005.


Į pradžią