Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDAUGAS TAMOŠAITIS

Mindaugas Tamošaitis
Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis - Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros dėstytojas, moderniųjų laikų Lietuvos parlamentarizmo tyrėjas, „Lietuvos didžiojo parlamentarų žodyno“ vykdytojas, kolektyvinės monografijos „Lietuvos Seimo istorija: XX-XXI a. pradžia“ bendraautoris.

 

Doc. dr. Mindaugo Tamošaičio mokslinių publikacijų sąrašas 2006–2014 m.

 

MOKSLINĖS MONOGRAFIJOS

 

1. Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politiniame gyvenime 1926-1940: valstiečiai liaudininkai autoritarizmo laikotarpiu. Vilnius, MELC, 2014. 

2. Skausmingas praregėjimas. Lietuvių rašytojai Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. Vilnius, Gimtasis žodis, 2014. 

3. Tamošaitis M., Svarauskas A. Nuo Kazio Griniaus ik Antano Smetonos. Valdžios ir opozicijos santykiai Lietuvoje 1926-1940 m. Vilnius, Gimtasis žodis, 2014.                     

2. Kaubrys S., Tamošaitis M. Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų. Vilnius: Gimtasis žodis. 2013.

4. Eidintas A., Bumblauskas A., Kulakauskas A., Tamošaitis M. Lietuvos istorija. Vilnius, 2012, Vilniaus universiteto leidykla, 280 p. ISBN 978-609-459-092-4.

5. Vinco Krėvės-Mickevičiaus politinė biografija. Rašytojo tragedija politikoje. Vilnius: Gimtasis žodis, 2012, 368 p. ISBN 978-9955-16-379-4.

6. Didysis apakimas. Lietuvių rašytojų kairėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje. Vilnius: Gimtasis žodis, 2010, 224 p. ISBN 978-9955-16-350-3.

7. Blažytė-Baužienė, D., Tamošaitis, M., Truska, L. Lietuvos Seimo istorija. XX–XXI a. pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, 560 p. ISBN 978–9955–23–322–0.

 

STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE IR TĘSTINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE, REFERUOJAMOSE LMT PATVIRTINTUOSE TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE

 

 Lietuvos periodiniuose:

1. Istorija ir visuomenė. „Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ leidybos peripetijos. Studija. Vilnius, MELC, 2014. 

2. Lietuvos vokiečių ir lietuvių evangelikų liuteronų santykiai 1918–1940 m. Soter: VDU religijos mokslo žurnalas, 2013, nr. 47. ISSN 1392-7450, ISSN 2335-8785.

3. Valstiečių liaudininkų sąjungos požiūris į Lietuvos užsienio politiką (1926-1940 m.). Istorija, 2012, nr. 88, p. 50-66. ISSN 1392-0456.

4. Valstiečiai liaudininkai Jono Černiaus ir Antano Merkio vyriausybių darbo laikotarpiu (1939 m. kovas-1940 m. birželis). Istorija, 2012, nr. 86, p. 37-52. ISSN 1392-0456.

5. Lietuvių politinių partijų ir ideologinių srovių (iki 1940 m.) istoriografija. Istorija, 2011, nr. 84, p. 49-65. ISSN 1392-0456.

6. Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje "Ašis" (1938–1939 m. pradžia). Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 4(86), p. 386-404.

7. Bronys Raila priešokupaciniu dešimtmečiu: tarp kraštutinės kairės ir dešinės. Oikos, 2010, nr. 2, p. 81-95. ISSN 1822-5152.

8. Tarp iliuzijų ir tikrovės: Petras Cvirka priešokupaciniu dešimtmečiu. Colloquia, 2010, nr. 24, p. 48–69. ISSN 1822-3737.

9. XX a. Lietuvos istorijos aktualijos mėnraštyje „Akiračiai“ (1988–1995 m.). Istorija, t. 76, p. 54–62. ISSN 1392-0456.

10. Naujas žvilgsnis į Kazio Griniaus ir Mykolo Sleževičiaus veiksmus 1926 m. gruodžio 17 d. Įvykiuose. Istorija, 2009, t. 73, p. 17–24. ISSN 1392-0456.

11. Kartų konfliktas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungoje XX a. 4 dešimtmetyje. Istorija, t. 65, 2007, p. 48–65. ISSN 1392-0456.

12. Svarauskas, A., Tamošaitis, M. Lietuvos politinių partijų jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame dešimtmetyje. Istorija, t. 68, 2007, p. 43–57. ISSN 1392-0456.

13. Valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės ir Telšių apygardos komiteto nesutarimai 1931–1935. Istorija, t. 67, 2007, p. 24–35. ISSN 1392-0456.

.


Į pradžią