Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYTAUTAS SINKEVIČIUS

Vytautas Sinkevičius
Gimė 1951 m. Studijavo Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko specialybę (1975 m.). Baigęs studijas dirbo dėstytoju Teisės fakulteto Valstybinės teisės katedroje, vėliau - LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume (Savivaldybių skyriuje, Sekretoriate, Juridiniame skyriuje). Nuo 1990 m. kovo 11 d. - Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seime Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, vedėjas; vėliau - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius. Nuo 1999 m. iki 2008 m. - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

Pedagoginį ir mokslinį darbą ilgą laiką dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, pastaraisiais metais Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete. Nuo 2008 m. - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius.

Pagrindinė mokslinių tyrinėjimų sritis - Lietuvos Respublikos pilietybės teisinio reguliavimo problemos. 2001 metais apgynė socialinių mokslų (teisė) daktaro disertaciją tema "Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918 - 2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos". Taip pat nagrinėja Konstitucijos aiškinimo teorines problemas, tyrinėja konstitucinės justicijos teorinius ir praktinius aspektus, Seimo veiklos konstitucinius pagrindus. Išleido knygą "Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918 - 2001 metais", paskelbė apie 40 mokslo straipsnių įvairiuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, kolektyvinėse monografijose; skaitė pranešimus įvairiose mokslinėse konferencijose, taip pat ir tarptautinėse. Stažavosi Lozanos lyginamosios teisės institute (Šveicarija), Viešosios teisės ir tarptautinės teisės institute Heidelberge (Vokietija). Stažavosi įvairių valstybių parlamentuose (1991 - 1998 metais).

Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, taip pat Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.


Į pradžią