Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rimantas Miknys

Rimantas MiknysLietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas

Moksliniai interesai:
Lietuvos visuomenė XIX a. - XX a. pr.; Lietuvos lenkų etnopolitinė ir etnokultūrinė orientacija lietuvių tautinio atgimimo sąlygomis XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje; Lietuvių, lenkų, žydų ir baltarusių etninių bendruomenių tarpusavio santykiai ir jų dinamika XIX a. pab. – XX a. pradžios Vilniuje. Tęstinio leidinio „Lietuvių atgimimo istorijos studijos “ (leidžiamas nuo 1990 metų) t. 1-13 Redakcinės kolegijos narys, bei 1, 3, 4, 7, 8, 13 tomų sudarytojas. Leidinio „Biuletyn Historii Pogranicza“ nr.1-3 (2000 – 2002 m., leidžia Lenkijos istorijos draugijos Baltstogės skyrius) redakcinės kolegijos narys ir sudarytojas.

Mokslo darbai:
Trijų mokslinių monografijų (Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t.10: Rimantas Miknys, Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais, Vilnius, 1995, 256 p.; Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.) Šiauliai, 1991: {Skyriai: „Šiauliai 1795- 1861 m.“ p.61–85; „Šiauliai 1862–1919 m.“p. 86–127.; Mykolo Römerio mokslas apie valstybę, Vilnius 1997, p.27 – 81, 253 – 296.)  ir apie 50 mokslinių straipsnių.

Kontaktai:
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, LT-01108
, Vilnius.
kab.
314
El. paštas:
miknys@takas.lt, miknys@istorija.lt
Te
l. 2120270.

Į pradžią