Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regina Koženiauskienė


Regina KoženiauskienėRegina Koženiauskienė gimė 1946 m. vasario 6 d. Ukmergėje.
Daugiau informacijos apie R. Koženiauskienę (for C.E.E.O.L database: http://www.ceeol.com)

Biography (career description)
1967
-1990 - took different pedagogical and administrative positions,
1991
-1992  - Sr. Asst. Professor ;
1992
-1996 - Assoc. Prof., since 1996 - 2006 Chairwomen, Dept. of Lithuanian Language, Vilnius University.
2001
-
Habilitated Doctor of Humanities.

Bibliography

Publications in the Evaluated International and Foreign Works (2001-2005)
1. Wplyw polskiej retoryki na styl przedmowy S. Stanevičiusa/ Uniwersytet Warszawski, Wiek Oswiecenia, 2001, nr. 17, 48-60.
2. Gramatinių tropų sampratos klausimu/Latvijos universitetas, Baltu filologija XII(1) 2004, p. 73-81.

3. (kartu su Rasa Klioštoraityte) Oratoria forense Lituana: unita di morale e sentimento/ Res Balticae 10, 2004 [2005], p. 231-241. ISBN 88-7997-084-4

Publications in the Evaluated Periodical Works
2001
4. Lisijo juridinės kalbos „Eratosteno nužudymo apologija“ kompozicija ir stilius/ Literatūra, 43 (3), 2001, p. 29-40.
5. Žiniasklaidos retorika ir elitinė kalba/ Kalbos kultūra, 74, 2001, p. 74-81.

2003
6. Dėl autoriteto ir garsenybės sąvokų vartosenos žiniasklaidoje/Kalbos kultūra, 2003, 76, p. 130-136.
7. Ž. Liauksmino iškalbos stiliaus nuosaikumas/ Respectus philologicus, 2003, 4(9), p. 145-154.

2004
8. Noscitur ex sociis: stilistinės frazeologijos aiškinimas teismų kalbose/ Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2004, Lietuvos Teisės universitetas, p. 60-66.
9. 
Skoliniai teismų oratorių kalboje/ Kalbos kultūra, 2004, 77, p. 103-108. ISSN 0130-2795.
10. Tarptautinių žodžių vartojimas teisininkų kalboje/ Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. Mokslo straipsnių rinkinys. LKIL, Vilnius, 2004, p. 189-196. ISBN 9986-668-67-0.

2005
11. Politinė retorika etiniu požiūriu/ Parlamento studijos, Mokslo darbai, 2005, 3, p. 110-121.
ISSN 1648-9896.
12. Konceptualiųjų metaforų etinis aspektas advokatų kalbose/ Filologija, 2005, (10) p. 52-56. ISSN 1392-561X
13. Žygimanto Liauksmino retorikos ir loginio mąstymo dermė/ Acta academiae artium Vilnensis (Vilniaus dailės akademijos darbai), 36, 2005, p. 63-68. ISSN 1392-0316
14. Literatūrinės citatos kaip argumentų pagalbininkės advokatų tekstuose. Žmogus ir žodis. ISSN 1392-8600. 2005, t. 7, nr. 1, p. 83-86.
15. Vinco Kudirkos žodžių prasmė. Lietuvos himnas. ISBN 9955-415-23-1. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 83-89.
16. Gimtosios kalbos vadovėlis - tautos dorovinių vertybių ugdytojas : rec. kn.: Čepaitienė G., Župerka K. Lietuvių kalba: vadovėlis XI-XII klasei. Kaunas, 2005. Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2005, nr. 8, p. 44-46

Monography
17. Retorika: iškalbos stilistika. 2-asis pataisytas leidimas. 2001.
18.  Juridinė retorika : studijų vadovas teisininkams.
Vilnius : Teisinės  informacijos centras, 2005, 472 p

Kontaktai:
Tel.: (8~5) 260 9610, (8~699) 99008.
El. paštas: regina.kozeniauskiene@flf.vu.lt


Į pradžią