Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 7. 2006
m.

ĮŽANGA

Andrius Vaišnys
Ar mes mokomės radikalizmo?

ISTORIJA

Andrej Januškevič
1558–1570 metų Livonijos karas ir LDK visuotinių Seimų veikla

Mindaugas Tamošaitis
Seimo veiksnys Vinco Kr
ėvės-Mickevičiaus ir Lietuvių tautininkų sąjungos santykiuose (1920–1926 m.)

POLITIKA

Artūras Svarauskas
Lietuvos politinės dešinės radikalizacija XX a. ketvirtajame dešimtmetyje

Liudas Subačius
Felicija Bortkevičienė – politikė

KALBA

Andrius Vaišnys
Iškilmingo posėdžio kalbų problematika ir prasmė

Vigintas Stancelis
Lietuvos parlamentarų žodyno duomenų bazės projektas
(pagal „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinį žodyną“)

RECENZIJOS

Sandra Grigaravičiūtė
Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje

TARP DOKUMENTŲ

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcija

Įvykių kalendorius

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime
nuo 2006 m. gegužės 12 d. iki lapkričio 14 d.
(sudarė Artūras Zeleniakas)

Atmintinė „Parlamento studijų“ autoriams

 

Į pradžią