Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME
nuo 2006 m. gegužės 12 d. iki lapkričio 14 d.

 

Gegužės 12 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Apdraustųjų sveikatos apsauga Europos Sąjungoje. Patirtis. Problemos“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centras.

Gegužės 19–20 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vaiko teisės: psichosocialinės pagalbos vaikui, šeimai, bendruomenei aspektai“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Jungtinės Karalystės ambasada ir Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje.

Gegužės 26 d. Konstitucijos salėje – konferencija-diskusija „Būti ar nebūti: Operatyvinės veiklos įstatymo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje“. Organizatoriai – Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija.

Gegužės 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Socialinė sveikata: dabartis ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas, Vilniaus univesiteto Medicinos fakultetas.

Gegužės 30 d. – konferencija „Ar aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam“. Organizatoriai – Lietuvos studentų sąjunga kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu.

Gegužės 31 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Vaikai – mūsų rūpestis: tikrovė ir siekiamybė“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensionas, organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Gegužės 31 d. Seimo Europos informacijos centre – konferencija „Vartotojas elektroninėje erdvėje“. Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Europos vartotojų centras.

Birželio 1 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Dirbkime kartu vaiko gerovei“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija kartu su Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija.

Birželio 7 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras „Europos Sąjungos parama aplinkosaugai pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD): eiga ir rezultatai“. Organizatoriai – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos departamentas.

Birželio 7 d. Konferencijų salėje – konferencija „Profesionalaus meno sklaida Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Birželio 9 d. Konstitucijos salėje – konferencija „NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymą“. Organizatoriai – Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija.

Birželio 9 d. Konferencijų salėje – konferencija „Nūdienos iššūkiai žmogiškajam orumui“. Organizatoriai – Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centras ir Moterų konservatorių bendruomenė.

Birželio 16 d. Konferencijų salėje – konferencija „Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų vertinimai“. Organizatoriai – Nacionalinė sveikatos taryba.

Birželio 16 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Vaikų seksualinis neliečiamumas. Ar „sutikimo“ amžiaus didinimas Baudžiamajame kodekse yra instrumentas, kuris padėtų išspręsti vaikų seksualinio neliečiamumo problemas?“ Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Birželio 21 d. Konferencijų salėje – konferencija „Socialinė atskirtis ir kultūra“. Organizatoriai – Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos kultūros politikos institutas.

Birželio 21 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Portugalijos narystės Europos Sąjungoje patirtis ir pamokos“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Portugalijos Respublikos ambasada Lietuvoje.

Birželio 30 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Socialinės atskirties mažinimas naujosiose Europos Sąjungos narėse – socialdemokratų patirtis“. Organizatoriai – Europos Parlamento Lietuvos socialistų delegacija.

Liepos 5 d. Seimo Europos informacijos centre – konferencija „Šalies mokslo ir technologijos potencialo panaudojimas siekiant Europos Bendrijų Komisijos Žaliosios knygos apie energijos vartojimo efektyvumą užsibrėžtų tikslų“. Organizatoriai – Seimo Europos reikalų, Ekonomikos, Aplinkos apsaugos, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai ir Seimo Europos informacijos centras.

Liepos 12 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos visuomeninė misija“. Iniciatoriai – Kultūros kongresas, Lietuvos pilietinių organizacijų forumas, Lietuvių tautinės kultūros forumas, Lietuvai pagražinti draugija, Vydūno draugija, „Žiemgalos“ draugija, Lietuvos etninės kultūros draugija, Tautinė moterų lyga, Ramuvų sąjunga, Valančiaus blaivybės sąjūdis.

Liepos 14 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Kaip pagerinti komunikaciją tarp prekybos centrų, prekiaujančių ekologiškais produktais, ir vartotojų“. Organizatoriai – Kaimo reikalų komitetas ir Lietuvos vartotojų institutas.

Rugsėjo 21 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Kodėl Lietuvoje žlugdoma linininkystė“. Organizatoriai – Seimo Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija, Žemės ūkio kooperatyvas „Pakruojo linai“, Naujosios sąjungos (socialliberalų) Kaimo reikalų komitetas.

Rugsėjo 28–29 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Politinių partijų finansavimas“. Organizatoriai – Vyriausioji rinkimų komisija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Regensburgo universiteto (Vokietija) Teisės fakultetas.

Spalio 3 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Efektyvi baudžiamosios teisės sistemos intervencija: geros praktikos rodiklis, sprendžiant smurto šeimoje problemas Lietuvoje“. Organizatorė – Seimo narė Violeta Boreikienė.

Spalio 4 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Seimo Europos informacijos centras.

Spalio 5–6 d. Konferencijų salėje – Europos šalių parlamentų informacijos technologijų srities darbuotojų darbo grupės seminaras (ECPRD ICT). Organizatoriai – Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų departamentas.

Spalio 9 d. Konstitucijos salėje – Europos Parlamento, Seimo narių diskusija-vaizdo konferencija su Lietuvos jaunimo organizacijų atstovais „Sutarties dėl Konstitucijos Europai ateities perspektyvos“.

Spalio 12 d. Konstitucijos salėje – seminaras „Nauji iššūkiai prekybos žmonėmis srityje. Informacijos sklaida“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos prevencijos komisija, Dingusių žmonių paramos centras.

Spalio 13 d. Konferencijų salėje – forumas „Savivaldžios visuomenės link: „už ir prieš“ mišrią savivaldos rinkimų sistemą“. Organizatoriai – Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija, Piliečių santalka.

Spalio 18 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Kada Lietuvos žemės ūkis turės efektyvią pasėlių draudimo sistemą?“ Organizatorius – Seimo narys Jonas Ramonas.

Spalio 23 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje: situacija ir perspektyvos“. Organizatorė – Seimo narė Laima Mogenienė.

Spalio 24 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Konstitucinė dimensija“. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Konstitucinis Teismas, Mykolo Romerio universitetas.

Spalio 26–27 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Pagalba vaikams su negalia ir jų šeimoms“. Organizatoriai – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriau įstaiga, Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Spalio 26 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras-diskusija „Šeimos ir profesinės veiklos suderinamumas Lietuvoje: nauda, iššūkiai ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Lapkričio 7–11 d. – tarptautinė konferencija „Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos“. Organizatoriai – Matematikos ir informatikos institutas, Seimas, Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Klagenfurto universitetas (Austrija), leidykla TEV.

Lapkričio 3–4 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus“. Organizatoriai – Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos tinklas NordAN, Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Seimo Narkomanijos prevencijos komisija.

Lapkričio 14 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Smurtas šeimoje – žmogaus teisių pažeidimas“. Iniciatorė – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėja.

Į pradžią