Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime

nuo 2005 m. gruodžio 15 d. iki 2006 m. gegužės 12 d.

Gruodžio 16 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos išsėtinės sklerozės gydymo aktualijos pagal Europos Sąjungos Geros praktikos kodeksą, susijusį su vienodu požiūriu į išsėtine skleroze ES sergančius piliečius“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga.

Gruodžio 21 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras „Europe Direct“. Organizatoriai – Seimo Europos informacijos centras.

Sausio 12 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Šešiasdešimt metų po Potsdamo“. Organizatoriai – Seimo narys Emanuelis Zingeris, Laisvės gynimo 15-ųjų metinių minėjimo komisija.

Sausio 17 d. Konstitucijos salėje – politinio jaunimo forumas „Kokių pokyčių reikia Lietuvos politinėje sistemoje, siekiant tobulesnio valstybės valdymo pilietiškai brandžioje visuomenėje?“ Organizatoriai – Lietuvos krikščionių demokratų Jaunimo sekcija.

Sausio 20 d. Konstitucijos salėje – seminaras „Atvirojo kodo programinės įrangos plėtra – pasiekimai ir problemos“. Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su Seimo Informacijos technologijų departamentu ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Sausio 23 d. Konstitucijos salėje – apskrito stalo diskusija „Pensijų reformos eiga ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Liberalų frakcija.

Sausio 24 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje problemos ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Konstitucijos komisija.

Sausio 31 d. Konferencijų salėje – konferencija „Medikų įvaizdžio formavimas visuomenėje“. Organizatoriai – Nacionalinė sveikatos taryba.

Vasario 3 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Demokratinių reformų procesas ir patirtis Europos kaimynystės politikos ir transatlantinių santykių kontekste“. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų komitetas.

Vasario 8 d. Seimo Europos informacijos centre – Seimo Europos klubo diskusija „Pasiūlymai Europos Sąjungos energetikos politikai“.

Vasario 10 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Baltarusija – kelias į ateitį“. Organizatoriai – Seimo grupė „Už demokratišką Baltarusiją“.

Vasario 22 d. Konstitucijos salėje – forumas „Šiandieninė Lietuva: viltys ir realybė“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos kultūros fondas.

Vasario 23 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Visuomenė plėtra ir demokratija“. Organizatoriai – parlamentinė Visuomenės plėtros, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupė.

Vasario 24 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Žmogaus teisių įgyvendinimas referendumais ir rinkimais“. Iniciatoriai – Europos Parlamento narys Rolandas Pavilionis ir Seimo Liberalų demokratų frakcija.

Kovo 2 d. Seimo Europos reikalų komiteto salėje – seminaras „INSPIRE – direktyva dėl erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos ir Informacinės visuomenės plėtros komitetai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba.

Kovo 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Moterys Lietuvos visuomenėje“. Organizatorės – Seimo Moterų parlamentinė grupė kartu su visuomeninėmis moterų organizacijomis.

Kovo 12 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Šiaurės valstybių indėlis atkuriant Lietuvos nepriklausomybę“. Iniciatorius – Seimo narys Emanuelis Zingeris.

Kovo 15 d. Konstitucijos salėje – konferencija apie vartotojų teisių apsaugos padėtį šalyje. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Kovo 16 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“. Rengėjai – Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas kartu su Seimo Žmogaus teisių ir Užsienio reikalų komitetais.

Kovo 20 d. Konstitucijos salėje – apskrito stalo diskusija „Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimų rezultatai ir porinkiminė strategija“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Kovo 22 d. Seimo Veidrodinėje salėje – apskritojo stalo diskusija sodininkų bendrijų problemoms spręsti. Iniciatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotojas Viktoras Muntianas, Seimo nariai Juozas Jaruševičius ir Andrius Baranauskas.

Kovo 22–23 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Azijos ekonominė raida ir Europos Sąjunga: naujųjų ES narių požiūris“. Rengėjai – Seimo kanceliarija, talkinant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutui, Japonijos, Korėjos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoms.

Kovo 25 d. Seimo Europos informacijos centre – konferencija „Koks yra ateities europietis?“. Organizatoriai – Europos judėjimas Lietuvoje.

Kovo 31 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras-diskusija „Darbo laiko direktyva“. Organizatoriai – Europos Parlamento narė Danutė Budreikaitė ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 5 d. Seimo Europos informacijos centre – visuomenei atvira diskusija „Europos Sąjungos energetikos politikos metmenys“. Organizatoriai – Seimo Ekonomikos komitetas kartu su Seimo Europos informacijos centru.

Balandžio 5 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Žmogaus teisių gynėjai pasaulyje ir Lietuvoje“. Organizatoriai – Lietuvos žmogaus teisių lyga, Seimo Žmogaus teisių ir Užsienio reikalų komitetai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Jungtinių Tautų plėtros programa Lietuvoje 

Balandžio 5 d. Konstitucijos salėje – apskrito stalo diskusija, kurioje aptarti ir spręsti šalies ekonomikai svarbūs klausimai. Iniciatoriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Balandžio 14 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Baltarusija po rinkimų: kas toliau?“ Organizatoriai – Demokratinės politikos institutas, Konrado Adenauerio fondas ir Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

Balandžio 14 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Europos Sąjungos lyčių lygybės politikos įgyvendinimas Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Žmogaus teisių komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 19 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „E. Integracijos iniciatyva: nauji informacinės visuomenės plėtros kokybės parametrai“. Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 21 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų Europos Sąjungos lėšų panaudojimo patirtis ir perspektyvos, Lietuvos kaimo socialinis ekonominis modelis“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 21 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vaikų pilietinio aktyvumo problemos: vaikai kalba, ar juos kas nors girdi?“ Organizatoriai – Seimo narys Petras Auštrevičius ir Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Balandžio 24 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Europos Sąjungos plėtra: ar turime nubrėžti jos ribas?“ Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Dėl pacientų organizacijų aktyvesnio dalyvavimo sveikatos politikoje“. Organizatoriai – Nacionalinė sveikatos taryba.

Balandžio 26 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas Lietuvoje Europos energetinės sistemos kontekste“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Balandžio 28 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Europos Sąjungos nelegalios migracijos ir prieglobsčio politika“. Organizatoriai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 3 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Regionų plėtros tarybų vaidmuo 2007-2013 metų finansinės perspektyvos kontekste“. Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 5 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija ,,Euras: argumentai „už“ ir „prieš“. Organizatoriai – Seimo Biudžeto ir finansų komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 9 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Ispanijos Karalystės laimėjimai per dvidešimt narystės Europos Sąjungoje metų“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Ispanijos Karalystės ambasada Lietuvoje.

Gegužės 10 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo pamokos (2004–2006 m.) ir perspektyvos (2007–2013 m.) siekiant Lisabonos tikslų“. Organizatoriai – Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 10 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu bei potencialūs Europos piliečių teisių ir laisvių pažeidimai“. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 12 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Apdraustųjų sveikatos apsauga“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 12 d. Seimo Europos informacijos centre – „Europos savaitės“ diskusija „Privataus ir viešojo kapitalo partnerystė Europoje“. Organizatoriai – Seimo Audito komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 12 d. Konstitucijos salėje – tarptautinis seminaras-pasitarimas „Dingę ir seksualiai išnaudojami vaikai: sprendimo būdai ir galimybės“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos prevencijos komisija ir Dingusių žmonių šeimų paramos centras.

Sudarė Artūras Zeleniakas

Į pradžią