Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2005 m. balandžio 15 d. iki spalio 8 d.

Balandžio 15 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Parlamentas ir ombudsmenas: ombudsmeno veiklos nepriklausomumo ir atskaitingumo parlamentui santykis“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Balandžio 18 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Svarbus kiekvienas vaikas“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 22 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Etikos kodeksas – tiltas tarp politikų ir visuomenės?“ Organizatoriai – Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Balandžio 27 d. Baltojoje salėje – diskusija „Koalicinės vyriausybės perspektyva Lietuvoje?“ Organizatoriai – Akademinis politologų klubas.

Gegužės 4 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Pagalba buitinio smurto aukoms“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija ir Moterų informacijos centras.

Gegužės 5 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Tolerancija politikoje ir visuomenėje“. Organizatoriai – Lietuvos žmogaus teisių lyga.

Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Europos Sąjungos finansinė perspektyva 2007–2013 m.: valstybių ir Europos perspektyva“. Organizatoriai – Seimo Biudžeto ir finansų komitetas ir Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centras.

Gegužės 9 d. Parlamento galerijoje – „Europos diskusijų stalas“. Organizatoriai – Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 10 d. Europos informacijos centre – diskusija „Mokslo vaidmuo kuriant konkurencingą Lietuvos žemės ūkį“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 13 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Seimo ir Prezidento santykių raida ir ypatybės 1920–2005 m.“. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių i politikos mokslų institutas.

Gegužės 16 d. Konferencijų salėje – konferencija „Diskusijos Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos link“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Gegužės 18 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Naujoji finansinė perspektyva 2007–2013 m.: žvilgsnis iš Briuselio ir Vilniaus“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas.

Gegužės 20 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Ar Europos ir Lietuvos kūrėjams reikalingi kompiuterinių išradimų patentai?“ Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir asociacija „Infobalt“.

Gegužės 20 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Krizių valdymas“. Organizatoriai: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 20 d. Konferencijų salėje – konferencija „Žalos mažinimo politikos alternatyvos“. Organizatoriai: Seimo Narkomanijos prevencijos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija, nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus“, Lietuvos blaivybės fondas.

Gegužės 21 d. Seimo III rūmuose – konferencija „Narkotikų ir alkoholio prevencija darbo vietoje“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos prevencijos komisija. 

Gegužės 25 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Europos Sąjungos teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Lietuvos bendradarbiavimo su Europolu ir Eurojustu patirtis ir ateities perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ir Seimo Europos informacijos centras.

Gegužės 26 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Lytiškai plintančių ligų profilaktikos ir valdymo tobulinimas Lietuvoje 2002–2004 m.“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Gegužės 27 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Jaunimo vaidmuo mokslo populiarinime“.

Gegužės 28 d. Konferencijų salėje – konferencija „Ko siekė ir ką pasiekė Lietuvos moterys per penkiolika nepriklausomybės metų“. Organizatoriai – Moterų parlamentinė grupė.

Gegužės 30 d. Konstitucijos salėje – seminaras-diskusija „Atsakingas verslas – tikslai ir realybė“. Organizatoriai – Seimo Verslo ir užimtumo komisija.

Birželio 1 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Dirbkime kartu vaiko gerovei“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Birželio 3 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Naujoji cheminių medžiagų tvarkymo sistema (REACH)“. Organizatoriai: Seimo Ekonomikos ir Aplinkos apsaugos komitetai, Seimo Europos informacijos centras.

Birželio 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vaiko teisės ir interesai žiniasklaidoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Organizatoriai – Vaiko teisių apsaugos kontrolierių įstaiga ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Birželio 8 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras žurnalistams iš Europos Sąjungos valstybių apie Lietuvos patirtį kovoje su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir prekybą žmonėmis. Organizatoriai – Lietuvos žurnalistikos centras ir Europos žurnalistikos centras.

Birželio 10 d. Konstitucijos salėje – forumas „Pabėgėlių apsauga: tarptautiniai standartai ir jų įgyvendinimas Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba.

Birželio 22 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Dvasingumo įtaka psichiatrijai“. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos kultūrinės psichiatrijos asociacija ir Pasaulio psichiatrų asociacija.

Birželio 30 d. Konferencijų salėje – XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija.

Liepos 1 d. Seimo Europos reikalų komiteto posėdžių salėje – seminaras „Informacinė visuomenė piliečiams: Lietuva ir Jungtinė Karalystė“. Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Liepos 30 – rugpjūčio 1 dienomis Seimo Spaudos konferencijų salėje – simpoziumas „Kalbinės politikos aspektai Europos Sąjungos plėtros kontekste“. Organizatoriai – Seimo Europos reikalų komitetas ir Lietuvos esperantininkų sąjunga.

Rugsėjo 7 d. Seimo III rūmuose – diskusija „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymas: atliekų deginimo įmonė ar sąvartynas?“ Organizatorė – Seimo narė Dangutė Mikutienė.

Rugsėjo 14 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija apie Afrikos politines problemas ir Lietuvos poziciją. Organizatoriai: Seimo Užsienio reikalų komitetas, Tarpparlamentinių ryšių su Europos parlamentarų asociacija Afrikai grupė ir Europos parlamentarų susivienijimas Afrikai (AWEPA).

Rugsėjo 19–20 d. – seminaras naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų atstovams „Nacionalinių parlamentų informavimas apie Europos Sąjungos reikalus“. Organizatoriai – Seimo Europos reikalų komitetas.

Rugsėjo 20 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Europos Sąjunga – Turkija: žvelgiant iš Vilniaus ir Ankaros“. Turkijos parlamento Pirmininko vizito Lietuvoje renginys.

Rugsėjo 28 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos psichikos sveikatos strategija pasaulio ir Europos sveikatos politikos kontekste“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 28 d. Konferencijų salėje – konferencija „Mūsų politika: moralės ir etikos veiksniai“. Organizatoriai – darbo grupė Politikų elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektui tobulinti. Renginio globėjas – Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Rugsėjo 29 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Baltijos šalių tinklas prieš prostitucijos legalizavimą ir dekriminalizavimą“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Moterų informacijos centras.

Rugsėjo 30 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vyresnioji karta ir Lietuvos valstybė“. Organizatoriai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, visuomeninių organizacijų tinklas „Gabija“, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ir Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija.

Spalio 3 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Narkomanijos prevencija švietimo institucijose: programų efektyvumo prielaidos“. Organizatoriai – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas ir asociacija „Mentor Lietuva“.

Spalio 5 d. Baltojoje salėje – diskusija „Viešojo maitinimo įstaigos gyvenamuosiuose namuose: problemos ir sprendimo būdai“. Organizatorius – Seimo narys Petras Auštrevičius.

Spalio 6–7 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Nuo lietuviško žinojimo iki globalinio konkurencingumo: Lisabonos strategiją atnaujinant“. Organizatoriai: Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, asociacija Žinių ekonomikos forumas, Mykolo Riomerio universitetas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Spalio 6–8 d. Seimo Europos informacijos centre – tarptautinė konferencija „Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse“. Organizatoriai: Europos reikalų, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai, Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas.

Į pradžią