Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvykių kalendorius

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2005 m. sausio 1 d. iki balandžio 15 d.

Sausio 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Etikos kodeksai: vizija ir realybė“. Organizatoriai: Seimo etikos ir procedūrų komisija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, visuomeninės organizacijos.

Sausio 27 d. Konstitucijos salėje – ekspertų konferencija, skirta žemės ūkio klausimams ir kaimo plėtrai aptarti. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas.

Vasario 14 d. Konstitucijos salėje – seminaras-diskusija „Lietuvių kalba ir lietuvių kultūra ateities Europoje: raidos perspektyvos“. Organizatoriai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Vasario 15 d. Parlamento galerijoje – konferencija „Parlamentarizmo krypties kodas Vasario 16-osios Akte“, skirta Steigiamojo Seimo Pirmininko Aleksandro Stulginskio 120-osioms metinėms, minint parlamentinės tradicijos ir Didžiojo Vilniaus Seimo metus.

Vasario 17–18 d. Konstitucijos salėje – seminaras-diskusija apie pagalbos plėtrai politiką, jos principus ir instrumentus. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje.

Vasario 24 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Dėl meno terapijos moterų taikymo, dirbant su vaikais ir jaunimu“. Organizatoriai: Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija ir Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Vasario 24 d. Konferencijų salėje – konferencija „Socialinės rizikos šeima – galimybės mažinti skurdą ir žmonių nesaugumą globalioje visuomenėje“. Organizatorė – Seimo narė Aldona Balsienė.

Vasario 25 d. Konferencijų salėje – „Lietuvos teismų 10 metų sukakties minėjimas Seime“. Organizatoriai – Lietuvos apeliacinis teismas.

Vasario 25 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Šiuolaikinių europiečių aukštojo mokslo tendencijų iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Vasario 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Darbuotojų atstovavimas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare“. Organizatorė – Seimo narė Aldona Balsienė.

Kovo 1–2 d. Parlamento galerijoje – mokslinė konferencija „Didžiojo Lietuvos parlamentarų biografinio žodyno rengimo problemos“. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas ir Vilniaus pedagoginis universitetas.

Kovo 8 d. Konstitucijos salėje – diskusija „ES finansinės perspektyvos 2007–2013 m. ir Lietuva: Lisabonos ir nacionalinė strategijos“. Organizatorius – Opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

Kovo 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuva – mano valstybė“. Organizatoriai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas.

Kovo 15 d. Konstitucijos salėje – konferencija, skirta Europos vartotojų dienai paminėti. Organizatoriai: Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos.

Kovo 18 d. Seimo Darbo frakcijos posėdžių salėje – diskusija „Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse misijose: už ir prieš“. Organizatoriai: Atlanto sutarties Lietuvos bendrija ir Seimo NATO reikalų komisija.

Kovo 18 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Teisės į informaciją ir švietimą realizavimas, kaip skurdo mažinimo priemonė“. Organizatoriai: Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga.

Kovo 18–19 d. Konferencijų salėje – konferencija „Skaitymo skatinimas ir kalbos įgūdžių ugdymas“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Kovo 25 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Naujas savivaldybių institucijų modelis (merų ir seniūnų tiesioginiai rinkimai)“. Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Balandžio 1 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos prokuratūrai penkiolika metų“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra.

Balandžio 5 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Nacionalinė energetikos strategija“. Organizatorius – Opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

Balandžio 5 d. Konstitucijos salėje – paskaita „Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija politikoje“ (iš paskaitų ciklo „Politiko profesinė etika“). Organizatoriai: Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos mokymo centras.

Balandžio 6 d. Konstitucijos salėje – paskaita „Profesinės etikos pagrindai“ (iš paskaitų ciklo „Politiko profesinė etika“). Organizatoriai: Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos mokymo centras.

Balandžio 6 d. Konferencijų salėje – diskusija „Ar galime manyti, kad nepažeidžiamos moterų ir vyrų lygios galimybės valstybės mastu“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Balandžio 7 d. Konstitucijos salėje – paskaita „Politiko viešojo kalbėjimo etika“ (iš paskaitų ciklo „Politiko profesinė etika“). Organizatoriai: Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos mokymo centras.

Balandžio 7 d. Konferencijų salėje – konferencija „Medikų vaidmuo tabako kontrolėje“. Organizatoriai: Nacionalinė sveikatos taryba ir Kauno medicinos universitetas.

Balandžio 13 d. Konstitucijos salėje – paskaita „Politikų ir žiniasklaidos bendradarbiavimas“ (iš paskaitų ciklo „Politiko profesinė etika“). Organizatoriai: Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos mokymo centras.

Balandžio 18 d. Konferencijų salėje – tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Svarbus kiekvienas vaikas“. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija ir Socialinių tyrimų institutas.

Balandžio 22 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Etikos kodeksas – tiltas tarp politikų ir visuomenės?“ Renginį Seimo Pirmininko iniciatyva organizavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Balandžio 27 d. Baltojoje salėje – VII Lietuvos studentų politologijos olimpiados finalinio turo dalyvių ir Seimo valdybos narių diskusija „Koalicinės Vyriausybės perspektyva Lietuvoje“.

Gegužės 4 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Bendro darbo svarba teikiant pagalbą buitinio smurto aukoms“. Organizatoriai: Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija ir koalicija „Šeiminiam smurtui – Ne!“

Gegužės 5 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Tolerancija politikoje ir visuomenėje“. Organizatoriai: Lietuvos žmogaus teisių lyga.

Į pradžią