Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 25. 2018
m.

ĮŽANGA

Prof. dr. Andrius Vaišnys
Kam įstatymų leidėjui istorija? 

ISTORIJOS DOKUMENTAS

Antano Trimako paskyrimo Lietuvos generaliniu konsulu Vilniuje raštas 

ISTORIJA

Dr. Vilma Bukaitė
Būsimieji Lietuvos Nepriklau­somybės Akto signatarai Didžiajame Vilniaus Seime

Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė
Lietuvos Tarybos (ne)atstovavimas Šveicarijoje 1917–1918 metais 

Dr. Audronė Veilentienė
Augustino Voldemaro veikla užsienio politikos srityje Steigiamojo Seimo laikotarpiu 

Dr. Danutė Blažytė-Baužienė
Liaudininkai Seimų laikotarpiu (1920–1927): keletas istoriografijos dilemų 

SOCIOLOGIJA

Prof. dr. Irmina Matonytė, Roberta Šiaudvytytė, MA 

Didžiuojuosi Lietuva – Lietuvos politinio elito ir gyventojų požiūrių palyginimas 

ISTORIJOS ŠALTINIAI

Dr. Audronė Veilentienė 

Seimo nario Prano Viktoro Raulinaičio knyga „Parlamentarizmas“ 

Pranas Raulinaitis
Parlamentarizmas. II. Parlamentinės tvarkos esmė 

RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Dr. Algis Bitautas
Kaip ten iš tikrųjų buvo valdant A. Brazauskui 

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2018 m. kovo 1 d. iki spalio 31 d. 

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS


ATMINTINĖ „PARLAMENTO STUDIJŲ“ AUTORIAMS 
Į pradžią