Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 24. 2018
m.

ĮŽANGA

Dr. Rimantas Miknys
Keletas žodžių apie individo, visuomenės ir valstybės santykio sampratą ir parlamentarizmo reikšmę 1918 m. vasario 16 d. išvakarėse 

ISTORIJOS DOKUMENTAI

Nepriklausomybės šaukliai 

TEISĖ

Prof. dr. Dainius Žalimas
1991 metų Lietuvos sutarties su Rusija dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų reikšmė.

Prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko
Valstybė, viešoji valdžia, suverenitetas ir šių idėjų tęstinumas Lietuvos Valstybės Tarybos konstituciniuose aktuose 

ISTORIJA

Dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė
„Dvasios pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių transformacijos 1918–1940 metais

Dr. Vilma Bukaitė
Lietuvių konferencijos rengimas: nuo idėjos iki šimtmečio suvažiavimo 

Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė
„Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais 

ISTORIJOS ŠALTINIAI

Dr. Audronė Veilentienė 

„Kad šalies parlamentinė institucija būtų šventovė“. Seimo nario Prano Raulinaičio knyga „Parlamentarizmas“ 

Pranas Raulinaitis
Parlamentarizmas. Kai kurių parlamentų istorijos bruožai. Lietuva 

RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis
Pagaliau lietuvių ir Lietuvos lenkų, Lietuvos ir Lenkijos 1988–1994 metais santykių dinamika – mokslinėje knygoje 

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. 

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS


ATMINTINĖ „PARLAMENTO STUDIJŲ“ AUTORIAMS 
Į pradžią