Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 22. 2017
m.

ĮŽANGA

Regina Koženiauskienė
Nepaprastos paprastõs komunikacijos galios 

ISTORIJOS DOKUMENTAI

Vasario 16-osios nutarimo nuorašo, išsaugoto Vokietijos diplomatijos archyve, kopija 

KALBA

Diana Liepinytė-Kytrienė
Nuomonės lyderių argumentavimo būdai viešuosiuose diskursuose

Prof. dr. Jolanta Zabarskaitė
Kalbos, valdžios ir visuomenės santykiai Lietuvoje 1919–1940 m. 

KOMUNIKACIJA

Viktor Denisenko
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo vaizdinys 1991 metų Rusijos periodinėje spaudoje

Arnas Aleksandravičius
Pinigai politikoje: Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos šalių politinio finansavimo tendencijų analizė 

ISTORIJA

Dr. Aušra Jurevičiūtė
Seimų požiūris į karių socialinį aprūpinimą 1920–1939 m. 

ISTORIJOS ŠALTINIAI

Dr. Audronė Veilentienė 

Signataras Justinas Staugaitis apie Vasario 16-osios aktą ir Lietuvos Tarybos santykius su Vokietija 

Vysk. J. Staugaitis
Apie Lietuvos Valstybės Tarybos darbus 

RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Dr. Audronė Veilentienė
Tarpukario ministrų biografijų žodynas 

Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė
Monografija apie Valdemaro Čarneckio gyvenimą, veiklą ir vertybes 

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS


ATMINTINĖ „PARLAMENTO STUDIJŲ“ AUTORIAMS 
Į pradžią