Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 21. 2016
m.

ĮŽANGA

Prof. dr. Andrius Vaišnys
Lyderystė sutarčių laužymo laikais 

ISTORIJOS DOKUMENTAI

Demokratijos keliu: Kaziui Griniui – 150 

ISTORIJA

Dr. Danutė Stakeliūnaitė
Ministras Pirmininkas Kazys Grinius valstiečių liaudininkų vidaus nesutarimų kontekste (1920 m. gegužė – 1921 m. spalis)

Dr. Danutė Blažytė-Baužienė
Valstiečių liaudininkų vaidmuo Steigiamajame Seime (1920–1922 m.) ruošiant demokratinės santvarkos Lietuvoje pagrindus

Dr. Algimantas Kasparavičius
Kazio Griniaus politinės etikos ir praktikos bruožai 1920–1926 m.: didelė asmenybė mažoje politikoje

Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis
Prezidentas Kazys Grinius kitų Lietuvos prezidentų Antano Smetonos ir Aleksandro Stulginskio veiklos kontekste

Dr. Audronė Veilentienė
Memorandumai Prezidentui Antanui Smetonai: opozicijos vienijimosi pradžia 


TEISĖ

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius 

Lietuvos konstitucinės kontrolės modelis: kelios teorinės ir praktinės problemos 


ISTORIJOS ŠALTINIAI

Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis 

Kazio Griniaus ir jo bendražygių požiūris į Lietuvos valdymą po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo istoriniuose dokumentuose 


RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Algis Bitautas
Knygos „Duetas“ puslapiuose unikalus Smetonų šeimos portretas 


ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS


ATMINTINĖ „PARLAMENTO STUDIJŲ“ AUTORIAMS 
Į pradžią