Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvykių kalendorius

Mokslinės, politinės konferencijos ir seminarai Seime nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Sausio 6 d. Europos informacijos centre – diskusija su Europos Parlamento ir Europos Konvento nare socialliberale iš Danijos Lone Dybkjaer apie rinkimus į Europos Parlamentą.

Sausio 12 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Sausio 13-oji besiformuojančioje Lietuvos istorinėje atmintyje“. Organizatoriai: Seimo kanceliarija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Sausio 28 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Dėl savanoriško darbo skatinimo Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Vasario 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Parlamentarizmo idėja Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijoje“. Organizatorius – Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kovo 25 d. III r. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Prekybos žmonėmis ir aukų reintegracijos problemos Lietuvoje“. Organizatoriai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, Dingusiųjų žmonių šeimų paramos centras.

Kovo 26 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Ryšiai su prancūzų kultūra – tiltas į Europos Sąjungą“ (Frankofonijos dienų programos renginys). Organizatoriai: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupė.

Kovo 26 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Pirmieji žingsniai Lietuvos Nepriklausomybės link“. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas.

Balandžio 7 d. Konstitucijos salėje – mokslinė konferencija „Lietuvos parlamentarų žodyno“ rengimui aptarti. Iniciatorius – l.e.p. Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Balandžio 16 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Lietuvos šeimos politika Europos Sąjungos erdvėje“. Organizatoriai: Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras.

Balandžio 14 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema“. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Etninės kultūros globos taryba ir Vidaus reikalų ministerija.

Balandžio 21 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Vaikų vasaros užimtumo aktualijos“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Balandžio 21 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Modernus mokesčių administravimas – mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus bendradarbiavimo pradžia?“ Organizatoriai – Seimo Verslo ir užimtumo komisija.

Balandžio 28 d. III r. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą. Organizatorius – Seimo narys Visvaldas Nekrašas.

Balandžio 30 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Išsiplėtusi Europa ir „Platesnės Europos“ projektas“. Rengėjai: Seimo Europos reikalų komitetas ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.

Gegužės 3 d. Seimo Europos informacijos centre – konferencija-video tiltas „Lietuvos regionų ateitis Europos Sąjungoje“. Rengėjai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Gegužės 3 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „ES Bendrosios užsienio ir saugumo politikos bei Europos saugumo ir gynybos politikos formavimo ir įgyvendinimo problemos“. Rengėjai: Seimo Užsienio reikalų komitetas ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Gegužės 4 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „ES teisingumo ir vidaus politika“. Rengėjai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Gegužės 5 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas ir galimos ekonominės pasekmės“. Rengėjai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas.

Gegužės 5 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Lietuvių kalbos likimas e. Europoje“. Rengėjai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Gegužės 5 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Naujoji ES finansinė perspektyva“. Rengėjai – Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.

Gegužės 6 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Nacionalinio susitarimo galimybės Gotlando komunikato šviesoje“. Rengėjai: Seimo Europos reikalų komitetas ir Lietuvos istorijos institutas.

Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras „Lisabonos strategijos įgyvendinimas“. Rengėjai – Seimo Ekonomikos komitetas.

Gegužės 7 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „ES kultūros finansavimas – ES kultūros programos Kultūra 2000, Media plius bei struktūriniai fondai“. Rengėjai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Gegužės 7 d. Seimo Europos informacijos centre – diskusija „Integracijos į ES įtaka socialinei politikai ir užimtumui“. Rengėjai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Gegužės 10 d. Seimo Europos informacijos centre – seminaras-diskusija „Lietuvos žemės ūkis ES reformuotos Bendrosios žemės ūkio politikos kontekste“. Rengėjai – Seimo Kaimo reikalų komitetas.

Gegužės 13 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Narkomanija, ŽIV/AIDS: problemos ir pagrįsti sprendimai“. Organizatoriai: Nacionalinė sveikatos taryba, visuomeninių organizacijų koalicija „Galiu gyventi“, Narkotikų kontrolės departamentas prie Vyriausybės.

Gegužės 19 d. III r. Konferencijų salėje – seminaras apie etikos iššūkius politikoje.

Gegužės 18 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija, skirta akcijai „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Gegužės 26 d. Konstitucijos salėje – konferencija „E. parašas – e. valdžia – e. demokratija“. Organizatoriai: Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.

Gegužės 27 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė poetų ir kritikų konferencija. Organizatoriai – Lietuvos rašytojų sąjunga.

Birželio 4–5 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „ES darbo įstatymai – informacija naujų ES narių ir jų kaimyninių šalių piliečiams“. Organizatoriai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga.

Birželio 7 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Nauja NATO: ryšių su visuomene strategijos formavimas“ („New NATO: Developing Public Diplomacy Strategy“). Organizatoriai: Užsienio reikalų ministerija, Demokratinės politikos institutas, NATO Ryšių su visuomene departamentas.

Birželio 9 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Narkotikų prevencijos patirtis užsienyje“. Organizatoriai: Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus“.

Birželio 29 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Žalingų įpročių prevencija, kuriant nacionalinius, regioninius ir institucinius socialinės–pedagoginės pagalbos modelius“. Organizatoriai: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas.

Rugsėjo 15 d. Konstitucijos salėje – diskusija „IT saugumas bei asmens privatumas informacinėje visuomenėje“. Organizatoriai – Seimo informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Rugsėjo 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija „E. medicina“. Organizatorius – Seimo narys Gintautas Babravičius.

Rugsėjo 22 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Informacinės technologijos ir saugus miestas“. Organizatorius – Seimo narys Gintautas Babravičius.

Rugsėjo 27-28 d. III r. Konferencijų salėje – tarptautinė ekspertų konferencija – Europos komiteto 48-asis posėdis „Europa mokykloje“. Organizatoriai: Seimo Europos reikalų komitetas, Lietuvos nacionalinis komitetas „Europa mokykloje“.

Rugsėjo 30 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Tarėjų instituto Lietuvoje įsteigimo tikslingumas ir galimybės“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Spalio 2 d. III r. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Šeimos vaidmuo kurčio vaiko gyvenime“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Spalio 18 d. III r. Konferencijų salėje – seminaras „Europos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Organizatoriai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

Spalio 25-26 d. Konstitucijos salėje – tarptautinis seminaras „Nauji sintetiniai narkotikai“. Organizatoriai: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras ir Narkotikų kontrolės departamentas.

Lapkričio 13 d. III r. konferencijų salėje – susitikimas-konferencija „Valstybės kūrimas: laisvė ir atsakomybė“. Organizatoriai: Seimo nariai Irena Degutienė ir Andrius Kubilius.

Lapkričio 19 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Pasaulis tinkamas vaikams“. Organizatoriai – Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija.

Lapkričio 24 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Alma Mater XXI amžiuje“. Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Gruodžio 1 d. III r. Konferencijų salėje – konferencija „Bendruomenės sveikata – mūsų visų bendras reikalas ir ateitis“. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos universitetas.

Gruodžio 3 d. III r. Konferencijų salėje – Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas-konferencija. Organizatoriai – Lietuvos neįgaliųjų forumas.