Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 17. 2014
m.

ĮŽANGA

Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė

Apie parlamentarų savigarbą, arba ko galėtume pasimokyti iš prancūzų kalbos etiketo

KALBA

Doc. dr. Daiva Vaišnienė

Europos kalbų paveikslas: esminiai kalbos politikos klausimai ir kryptys

Zoja Petrošiūtė

Parlamentinio diskurso analizė: kreipimosi raiškos kaita

ISTORIJA

Dr. Mindaugas Tamošaitis

„Kova eina, ji eis iki Seimas bus sušauktas“: Mykolo Sleževičiaus požiūris į Lietuvos autoritarinį valdymą 1926–1940 m.

Dr. Audronė Veilentienė

Seimo veiksnys formuojant Lietuvos užsienio reikalų ministerijos biudžetą ir struktūrą 1920–1927 m.

KOMUNIKACIJA

Prof. dr. Irmina Matonytė, dr. Vincentas Vobolevičius

Politinių partijų dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse: atspindžiai nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje (1996–2013)

ISTORIJOS ŠALTINIAI

Dr. Audronė Veilentienė

Įžanga P. Ysako straipsniui: Lietuvos universiteto absolvento straipsnis apie rinkimų įstatymą

Pranas Ysakas

Rinkimų teisė Lietuvoje

RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Algis Bitautas

„Išbandymų metai“ – straipsnių rinkinys, skirtas III Seimui

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Įvykių kalendorius (sudarė Artūras Zeleniakas)

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS

Bibliografinis sąrašas (sudarė Virgilija Beganskaitė)

ATMINTINĖ AUTORIAMS

Atmintinė autoriams

 

Į pradžią