Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d.

Lapkričio 5 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“. Organizatoriai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Lapkričio 5 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – diskusija apie Bendrajam pagalbos centrui skirtą sistemą, galinčią padėti nustatyti pagalbos besišaukiančiojo buvimo vietą skambinant mobiliuoju telefonu tiek su, tiek ir be SIM kortelės.

Lapkričio 6 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties ir ES struktūrinės paramos veiksmų programos prioritetai energetikos sektoriuje“.

Lapkričio 6 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Pilietybių daugeto įtvirtinimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose galimybės“. Organizatoriai – Seimo Konstitucijos komisija.

Lapkričio 6 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Gruzija po Prezidento rinkimų – nauja konstitucinė ir politinė realybė“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas, Seimo Europos informacijos biuras ir Gruzijos ambasada Lietuvoje.

Lapkričio 7–8 dienomis Konferencijų salėje – tarptautinis Europos ateities forumas „Tvari ekonomika ir darni visuomenė: ateities vizijos ir šiandienos veiksmai“. Organizatoriai – Socialinių mokslų kolegija.

Lapkričio 11 d. Konferencijų salėje – politinis forumas „Tarptautinis bendradarbiavimas link užimtumo skatinimo“. Organizatoriai – Kauno technologijos universitetas.

Lapkričio 12 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Žurnalisto teisė išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį“. Organizatoriai – Piliečių gynybos paramos fondas.

Lapkričio 15 d. Konferencijų salėje – konferencija „Dr. Meilės Lukšienės idėjos ir mokinių įtraukties didinimas“, skirta habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms ir jaunimo mokyklų 20-osioms metinėms paminėti.

Lapkričio 15 d. Europos informacijos biure – diskusija „Žaliųjų pastatų perspektyvos Lietuvoje: specialistų švietimas ir ugdymas“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Lietuvos žaliųjų pastatų taryba.

Lapkričio 18–20 dienomis – Europos švietimo tarybų tinklo narių ir Lietuvos švietimo atstovų diskusija apie Europos Sąjungos valstybių narių galimybes spręsti anksti paliekančiųjų mokyklą problemą.

Lapkričio 20 d. Konferencijų salėje – diskusija dėl siūlomų Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.

Lapkričio 20 d. Konstitucijos salėje – tarptautinis renginys „Taikomųjų mokslų forumas 2013: koleginių studijų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra“. Organizatoriai – Vilniaus kolegija kartu su Šiaurės Danijos universitetiniu koledžu.

Lapkričio 20 d. Seimo Europos informacijos biure – konferencija „Viešasis transportas. Situacija ir perspektyvos, individualaus ir viešojo transporto santykis“. Organizatoriai – Seimo narė Rima Baškienė ir judėjimas „Už troleibusus Vilniuje“.

Lapkričio 20 d. Kovo 11-osios Akto salėje – konferencija „Europos gerovės valstybė: kryžkelėje tarp valstybinio paternalizmo ir bendrojo gėrio“. Organizatorius – Seimo narys Mantas Adomėnas.

Lapkričio 22 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos klubo, Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų ir Rytų Europos studijų centro diskusija-studijos pristatymas. Renginyje aptarta Rytų Europos studijų centro parengta studija „Rytų partnerystė po Vilniaus: misija įvykdyta, ateities iššūkiai“.

2013-11-20.jpg

Lapkričio 22 d. Kovo 11-osios Akto salėje – konferencija „Vaiko teisių konvencija. Prietarais pagrįstos baimės“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Lapkričio 25 d. Seimo Europos informacijos biure – konferencija „Seksualinio smurto prieš moteris kriminalizavimas. Stambulo konvencija“. Organizatoriai – Seimo Parlamentinė moterų grupė ir Moterų informacijos centras.

Lapkričio 26 d. Konstitucijos salėje – Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis „Dėl modernios visuomenės sveikatos sampratos ugdymo“.

Lapkričio 27 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija apie lituanistikos įprasminimo veiklos gaires (2015–2020 m.). Organizatoriai – Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

Lapkričio 29 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“. Organizatoriai – VšĮ „Šeimos institutas“, VšĮ „Sotas“ ir VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“.

Lapkričio 30 d. Seimo Europos informacijos biure – Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos politikų, politologų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, žurnalistų diskusija „Rytų Europa po Europos Sąjungos viršūnių susitikimo Vilniuje“.

Gruodžio 2 d. Konferencijų salėje – konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.

Gruodžio 4 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija-diskusija „Ar negimusios gyvybės apsauga nepažeidžia žmogaus teisių?“ Organizatoriai – parlamentinė grupė „Už žmogaus orumą“, Laisvos visuomenės institutas, Šeimos institutas ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas.

Gruodžio 6 d. – diskusija „Sporto vaidmuo skatinant besimokančią, aktyvią ir sveiką visuomenę: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos galimybės“. Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Gruodžio 6 d. Konstitucijos salėje – diskusija Rail Baltica projekto įgyvendinimo aktualijos“. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetai, Estijos Respub­likos ambasada Lietuvoje ir Estijos prekybos rūmai.

Gruodžio 6 d. Spaudos konferencijų salėje – ketvirtasis tarptautinis Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais.

Gruodžio 7 d. Seimo Europos informacijos biure – seminaras „Vaikų globos institucijų transformavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“. Organizatoriai – asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“.

Gruodžio 9 d. Konferencijų salėje – konferencija „Mokslo ir tikėjimo sąsajos: žmogaus orumo aspektai“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu.

Gruodžio 9 d. Lietuvos Tarybos salėje – diskusija „Kova su korupcija: kuria linkme judame?“ Organizatoriai – parlamentinė grupė „Už Lietuvą be korupcijos“.

Gruodžio 9 d. – konferencija „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas su Seimo kontrolierių įstaiga ir Mykolo Romerio universitetu.

Gruodžio 11 d. Konferencijų salėje – konferencija „Jaunimo politika: ar siekiame to, ko turime siekti?“ Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Gruodžio 11 d. Konstitucijos salėje – pirmosios istorijoje Lietuvos kosminės misijos pristatymas.

Gruodžio 11 d. – konferencija „Jaunimo politika: ar siekiame to, ko turime siekti?“ Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Gruodžio 12–13 dienomis – Europos piliečių metų baigiamasis renginys – konferencija „Kaip kiekvienus metus paversti Piliečių metais!“

Gruodžio 13 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Jaunimui palankios paslaugos: jaunimo reprodukcinės sveikatos poreikių įgyvendinimas Estijoje“. Organizatorė – Seimo narė, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinės grupės pirmininkė Marija Aušrinė Pavilionienė.

Gruodžio 16 d. Spaudos konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Nauja ES kovos su narkotikais strategija. Tikslai ir lūkesčiai“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.

Gruodžio 17 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Pilietiškai atsakingos žiniasklaidos ugdymas ir visuomenės teisė žinoti“. Organizatoriai – Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Kultūros ministerija.

Gruodžio 17 d. Lietuvos Tarybos salėje – tarptautinė konferencija „Tarpdisciplininis požiūris į nėštumo krizę: pasidalijimas gerąja Lietuvos ir Vokietijos patirtimi“. Organizatoriai – VšĮ „Krizinio nėštumo centras“, VšĮ „Sveikatos inovacijų centras“, VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.

Gruodžio 19 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos kelias į Baltoskandiją XX amžiuje“, skirta Lietuvos geografijos, geopolitikos mokslų ir diplomatijos pradininko prof. Kazio Pakšto 120-osioms gimimo metinėms. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir VšĮ „Baltoskandijos akademija“.

Gruodžio 19 d. Konstitucijos salėje – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos suvažiavimas ir konferencija „Daugiau galių ir laisvių pačioms mokykloms, mokyklų bendruomenėms – realybė ar mitas?“

2014 m.

Sausio 11 d. Konstitucijos salėje – Krikščionių pilietinio veikimo forumas „Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas“. Organizatorius – Seimo narys Povilas Urbšys.

Sausio 13 d. Konstitucijos salėje – interaktyvus edukacinis renginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Organizatoriai – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sausio 14 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai patirties konceptualios įžvalgos aukštojo mokslo politikai“. Organizatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, Lietuvos eksparlamentarų klubo Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Egidijus Skarbalius.

Sausio 17 d. Konstitucijos salėje – minėjimas-konferencija, skirta 1990 m. sausio įvykiams Baku ir 1991 m. sausio įvykiams Vilniuje. Organizatoriai – Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, Azerbaidžano jaunimo organizacija Lietuvoje (AYOL) ir Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija.

Sausio 22 d. Konstitucijos salėje – Seimo Konstitucijos komisijos susitikimas su Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjais ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku Romualdu Kęstučiu Urbaičiu. Susitikimo tikslas – pasidalyti prisiminimais apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrimą, įvertinti ir suprasti, kokia yra Lietuvos Respublikos Konstitucija šiandien.

Sausio 22 d. Konferencijų salėje – konferencija-forumas „Ar Sveikatingumo metai tapo startu sveikatos dešimtmečiams?“ Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos sveikuolių sąjunga, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai, Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 30 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Elektros ir elektronikos įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gaminių ir importuotojų bei platintojų veiklos aktualijos 2014“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Aplinkos ministerija ir Elektronikos platintojų asociacija.

Vasario 3 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Kokios prisijungimo prie euro zonos pasekmės šiandien?“ Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Europos federalistų sąjunga Lietuvoje.

Vasario 7 d. Seimo Europos informacijos biure – paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas mokykloje: geroji Europos šalių patirtis ir galimybės Lietuvai“. Organizatoriai – VšĮ „Sėkmės mokykla“, Britų taryba Lietuvoje ir Seimo Europos informacijos biuras.

Vasario 11 d. Konstitucijos salėje – Europos Komisijos pateiktos Europos Sąjungos kovos su korupcija ataskaitos aptarimas ir diskusija. Organizatoriai – Seimo Antikorupcijos komisija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Vasario 14 d. Seimo Europos informacijos biure – Rytų Europos studijų centro atliktos analitinės studijos „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant“ pristatymas ir diskusija apie Lietuvos ir JAV santykių plėtros galimybes. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų komitetas.

Vasario 19 d. Seimo Europos informacijos biure – knygos „Kodėl Europai reikia Magnickio įstatymo“ pristatymas-diskusija.

Vasario 19 d. Konferencijų salėje – konferencija „Cezario pjūvio operacijų epidemija – kur esame ir kur einame“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Lietuvos akušerių ginekologų draugija.

Vasario 20 d. Konstitucijos salėje – seminaras-diskusija „Europos Parlamento rinkimams artėjant: ar žinome, kokios ES norime?“

Vasario 20 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Vaiko teisių apsauga: ar valstybė perims tėvų vaidmenį?“ Organizatoriai – Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Vakarų Lietuvos tėvų forumas bei jaunimo sambūris „Pro Patria“.

Vasario 21 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vietos savivalda su seniūnaičiais!“ Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Vasario 21 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Tarmių metus užbaigus: nuveikti darbai ir lūkesčiai“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Etninės kultūros globos taryba.

Vasario 21 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Šeima ir privati nuosavybė“. Organizatoriai – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Tautininkų frakcija.

Vasario 21 d. Konstitucijos salėje – forumas „Tiesos liudijimai“, skirtas Nikitos Petrovo knygai „Budeliai. Jie vykdė Stalino užsakymus“ pristatyti.

Vasario 26 d. Lietuvos Tarybos salėje – Nacionalinės sveikatos tarybos ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos apskritojo stalo diskusija „Sveikos gyvensenos skatinimo, sveikatos stiprinimo galimybės darbo kolektyvuose“.

Vasario 26 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Euro belaukiant: viešasis diskursas ir mitai“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas kartu su Akademiniu politologų klubu.

Vasario 27 d. Algirdo Mykolo Brazausko salėje – diskusija „Lietuvos ir Lenkijos santykiai: iššūkiai ir galimybės“. Iniciatorius – Seimo Pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.

2014-02-27.jpg

Vasario 27 d. Konstitucijos salėje – diskusija-tarptautinis seminaras „Ukrainos kelias. Naujas vektorius Europoje“.

Kovo 6 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Politiko ir istorijos santykis Lietuvoje“.

Kovo 6 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Smurtas šeimoje: kaip atpažinti, išvengti ir apsiginti“. Organizatorė – Seimo narė Dalia Kuodytė.

Kovo 7 d. Kovo 11-osios Akto salėje – nevyriausybinių organizacijų programos Lietuvoje finansuojamo projekto „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“ konferencija.

Kovo 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Šachmatai mokyklose“. Organizatoriai – Lietuvos šachmatų federacija.

Kovo 10 d. Spaudos konferencijų salėje – Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto bei Vokietijos ambasados diskusija „Lietuva ir Tiuringija 10 metų kartu Europos Sąjungoje. Piliečių lūkesčiai ir ES regioninės bei sanglaudos politikų įgyvendinimo iššūkiai“.

Kovo 10 d. Seimo posėdžių salėje – Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai rezultatų aptarimas.

Kovo 14 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Žemės ūkio bendrovių – stabilios ir pažangios žemės ūkio sektoriaus dalies – tęstinumo galimybės“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.

Kovo 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija-diskusija „Kaulų raumenų sistemos ir judėjimo aparato ligos bei darbingumas“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Lietuvos reumatologų asociacija.

Kovo 19 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Atliekų deginimo įmonių poreikis Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Vilniaus regiono gyventojų bendruomenių Aplinkos komitetu.

Kovo 19 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą“. Organizatoriai – Seimo Šveitimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Kovo 21 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Valstybės garantuojama teisinė pagalba: iššūkiai ir galimybės“. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas kartu su Lietuvos advokatūra ir Teisingumo ministerija.

Kovo 21 d. Konferencijų salėje – pažangos forumo „Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“ uždarymo renginys – konferencija „Lietuvos ir Šiaurės šalių suartėjimo perspektyva: gerovės valstybės link“. Organizatoriai – Vyriausybės kanceliarija ir Šiaurės ministrų tarybos biuras.

Kovo 24 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Komercinių bankų ir klientų santykiai pokriziniu laikotarpiu“. Organizatoriai – Seimo Biudžeto ir finansų komitetas kartu su Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu, Advokatų profesine bendrija „Triniti“, Lietuvos žmogaus teisių lyga, Europos koalicija dėl atsakingo skolinimosi.

Kovo 24 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Prancūzų institutas Lietuvoje.

2014-03-24.jpg

Kovo 24 d. Konstitucijos salėje – Rytų Europos studijų centro studijos „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant“ pristatymas ir diskusija.

Kovo 25 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Laisvės diena Baltarusijoje. Lūkesčiai ir perspektyvos“ ir knygos „Laisvės balsas iš už grotų“ pristatymas. Organizatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius, „Freedom House“, Baltarusijos žmogaus teisių namai, Konrado Adenauerio fondas, „StudAlliance“ bei baltarusių bendruomenė Lietuvoje.

Kovo 26 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Medicininiai, etiniai ir teisiniai gyvybės iki gimimo aspektai“. Organizatoriai – Seimo narys Liutauras Kazlavickas ir Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija.

Kovo 28 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Laukiniai gyvūnai namuose – grėsmė gyvūnams, aplinkai ir visuomenės sveikatai“. Organizatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius kartu su visuomeniniu judėjimu „Žmonės už gyvūnus“.

Kovo 28 d. Kovo 11-osios Akto salėje – tarptautinė konferencija „Parlamentų indėlis į NATO plėtrą“. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai.

2014-03-28.jpg

Balandžio 3 d. Konferencijų salėje – konferencija „JNVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“. Organizatoriai – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Balandžio 4–5 dienomis Konferencijų salėje – XX Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos konferencija.

Balandžio 6–8 dienomis – Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencija.

Balandžio 8 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Romų integracijos politika: tikslai ir uždaviniai 2014–2020 m. laikotarpiui“. Organizatoriai – Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas ir VšĮ „Romų visuomenės centras“.

Balandžio 9 d. Spaudos konferencijų salėje – „Širdies dienos“ Seime proga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto surengta konferencija.

Balandžio 9 d. Seimo Europos informacijos biure – buvusio Baltarusijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Stanislavo Šuškevičiaus autobiografinės knygos „Mano gyvenimas: TSRS krachas ir atgimimas“ pristatymas ir apskritojo stalo diskusija „Susitarimas Belovežo girioje“. Organizatoriai – Piliečių gynybos paramos fondas.

Balandžio 11 d. Algirdo Mykolo Brazausko salėje – Šiaurės šalių, Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentų gynybos komitetų kasmetinis saugumo ir gynybos forumas.

Balandžio 11 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Smurto bei savižudybių prevencija ir destruktyvusis menas Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė ir Lietuvos kultūros kongreso taryba.

Balandžio 16 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Kokią Lietuvos ir Europos istorinę atmintį formuosime dabartiniame geopolitiniame kontekste?“

Balandžio 16 d. Konferencijų salėje – nacionalinis pedagogų forumas „Lietuvos švietimas Europos Sąjungos kontekste: kaip užtikrinti racionalų finansavimą ir saugią mokyklą“. Organizatoriai – Seimo Darbo partijos frakcija kartu su Lietuvos švietimo įstaigomis ir švietimo profesinėmis sąjungomis.

Balandžio 16 d. Kovo 11-osios Akto salėje – forumas-minėjimas „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse“. Organizatoriai – Seimo kanceliarija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Balandžio 18 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Pilietinė Lietuvos gynyba: kaip ir kuo galime prisidėti kiekvienas“. Organizatoriai – Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.

Balandžio 23 d. Seimo Baltijos Asamblėjos salėje – Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimas. Praktikoje kylančios problemos“.

Balandžio 23 d. Konferencijų salėje – konferencija „Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencijos Lietuvoje įgyvendinimo aktualijos“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Liutauras Kazlavickas ir NVO vaikams konfederacija.

Balandžio 25 d. Kovo 11-osios Akto salėje – tarptautinė konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje“, organizuojama minint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. Organizatoriai – Seimo kanceliarija, Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, užsienio šalių ambasados, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas.

Balandžio 25 d. Konferencijų salėje – konferencija „Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vieta ir padėtis Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje po 2014 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimo“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Balandžio 25–26 dienomis – Baltijos šalių konferencija „Darbuotojų komandiravimas: poveikis valstybei, verslui ir darbuotojui“.

Balandžio 29 d. Konstitucijos salėje – Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis „Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, kontrolės, profilaktikos“.

Balandžio 29 d. Konferencijų salėje – konferencija „Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugija bei Lietuvos duomenų apsaugos inspekcija.

Balandžio 30 d. Konstitucijos salėje – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014 m.“ diskusija „Kibernetinės erdvės saugumas: dabartis ir ateitis“.

Balandžio 30 d. – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto diskusija „Ar Tautos valią saisto narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai?“

Gegužės 6 d. Lietuvos Tarybos salėje – apskritojo stalo diskusija „Seimo institucijos tradicija. I. Parlamento formavimasis ir įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikoje“. Organizatoriai – Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

Gegužės 7 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Ekologinio ūkininkavimo dabartis ir perspektyvos“.

Gegužės 7 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Nacionalinis saugumas, demokratija ir žiniasklaida. Karai dėl protų“. Organizatoriai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kartu su Seimo frakcijomis „Drąsos kelias“ ir „Tvarka ir teisingumas“.

Gegužės 7 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Širdies nepakankamumas ir jo valdymo strategijos“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas kartu su Lietuvos kardiologų draugija.

Gegužės 7 d. Konferencijų salėje – konferencija „Kiaušidžių vėžys – klastinga liga. Ar ją nugalėsim?“ Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas kartu su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu.

Gegužės 7 d. Lietuvos Tarybos salėje konferencija – „Ar mes gyvename komercinės cenzūros laikais?“ Organizatoriai – Seimo narys Povilas Urbšys ir Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija.

Gegužės 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos sveikatos sistema: ar galime būti efektyvesni?“ Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas kartu su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Gegužės 9 d. Konferencijų salėje – penktasis Lietuvos teisininkų kongresas „Teisinės institucijos modernioje visuomenėje“, skirtas Lietuvos teisininkų draugijos 25-mečiui paminėti. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas kartu su Lietuvos teisininkų draugija.

Gegužės 9 d. – Baltijos Asamblėjos Socialinės gerovės komiteto posėdis „Pažangi Baltijos valstybių migracijos politika“.

Gegužės 9 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Bendruomenės ir savivalda“. Organizatoriai – Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinė grupė kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga bei Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu.

Gegužės 13–14 dienomis – Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto tyrimų grupės „Pilietinės visuomenės vaidmuo įgyvendinant ES atsinaujinančių išteklių energetikos direktyvą“ Baltijos valstybių atstovų diskusija. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto atstovu Lietuvoje Vitu Mačiuliu.

Gegužės 14 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Aplinkos klausimai – Europos Sąjungos politikos dėmesio centre“.

Gegužės 14 d. Kovo 11-osios Akto salėje – konferencija „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“. Organizatoriai – parlamentinė grupė „Už šeimą“, Šeimos institutas, Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas ir Laisvos visuomenės institutas.

Gegužės 14 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Žmogaus su proto negalia vieta mūsų visuomenėje“, skirta „Arkos“ bendruomenės jubiliejui (50 metų pasaulyje ir 10 metų Lietuvoje) paminėti.

Gegužės 14 d. Spaudos konferencijų salėje – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto organizuota diskusija apie kriterijus, kuriais remiantis bus atrenkami Kultūros ministerijos finansuojami projektai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Gegužės 16 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Naujovės ir naujos galimybės regioninėje politikoje 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos finansavimo laikotarpiu“.

Gegužės 16 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Žmogaus teisės modernioje visuomenėje: dabartis ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutu bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutu.

Gegužės 20 d. Europos informacijos biure – konferencija „Tautinės bendrijos ir jų vaidmuo stiprinant nepriklausomą Lietuvą“. Organizatorius – Seimo narys Rytas Kupčinskas.

Gegužės 21 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas ir jo įgyvendinimo aktualijos“.

Gegužės 21 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Parlamento atvirumas, ryšiai su visuomene ir „pasitikėjimo“ Seimu problema“. Organizatoriai – Seimo kanceliarija, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žurnalas „Parlamento studijos“, naujienų laikraštis Delfi.lt, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Gegužės 23 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Europos Sąjungos santykiai su Gruzija, Moldova ir Ukraina po asociacijos sutarčių pasirašymo: nuo partnerystės link narystės?“

Gegužės 23 d. Konferencijų salėje – konferencija ,,Lietuvos gyventojų sveikata ir mityba“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Nacionalinė sveikatos taryba.

Gegužės 26 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Prostatos vėžys: jei tai būtum tu?“ Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija.

Gegužės 28 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2014“ diskusija „Europos Sąjungos socialinės garantijos: taikymas Lietuvoje“.

Sudarė Artūras Zeleniakas


Į pradžią