Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d.

 

Gegužės 8 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetų bei Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Aplinkosauga ir žemės ūkis – link subalansuoto ūkininkavimo“.

 

Gegužės 10 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos reikalų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Europos Sąjungos valstybių nacionalinių parlamentų vaidmuo prižiūrint subsidiarumo principo laikymąsi Europos Sąjungos teisėkūros procese“.

 

Gegužės 10 d. Konferencijų salėje – septintoji respublikinė vaikus globojančių šeimų ir šeimynų konferencija „Priglausk mane“. Organizatoriai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gegužės 13 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos reikalų komiteto, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Moksliniai tyrimai kultūros paveldo apsaugoje“.

 

Gegužės 13 d. Seime – parlamentinės grupės „Už šeimą“ ir šeimų organizacijų atstovų diskusija „Šeimos politika – ką gali ir ko negali pačios šeimos“.

 

Gegužės 13 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Moksliniai tyrimai kultūros paveldo apsaugoje“. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai, Valstybinė kultūros paveldo komisija.

 

Gegužės 15 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Sveikatos reikalų komiteto organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Privati ir valstybinė medicina: nuo konfrontacijos iki partnerystės“.

Gegužės 15 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos klubo, Seimo Europos informacijos biuro ir Užsienio reikalų ministerijos organizuotas susitikimas-diskusija „Europos Sąjungos plėtros perspektyvos“.

 

Gegužės 15 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir Lietuvos „Caritas“.

 

Gegužės 16 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – diskusija-seminaras apie nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento tarpparlamentinį bendradarbiavimą.

 

Gegužės 17 d. Seime – visuomenei skirtas akademinis seminaras, kuriame perskaityti pranešimai „Nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento tarpparlamentinis bendradarbiavimas“ ir „Parlamentinė diplomatija: Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo daugiašalėse tarptautinėse asamblėjose. Praktiniai tvirtesnio bendradarbiavimo aspektai“.

 

Gegužės 17 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Socialinių reikalų komiteto organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Europos piliečių metai – jaunimo lūkesčiai ir visuomenės galimybės“.

Gegužės 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Energiškai efektyvūs pastatai – optimalios sąnaudos ir maksimali nauda. ES Komisijos užsakyto tyrimo pristatymas“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Nacionalinė pasyvaus namo asociacija.

 

Gegužės 17 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Sugrąžinkime talentus Lietuvai“. Organizatorius – Seimo narys Arūnas Dudėnas.

 

Gegužės 17 d. Algirdo Mykolo Brazausko salėje – Baltijos Asamblėjos Socialinės gerovės komiteto parlamentinis seminaras „Aktyvus ir integruotas požiūris į sveikatos priežiūros projektus“.

 

Gegužės 22 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams“.

 

Gegužės 24 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto diskusija „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė įgyvendinant informacinius ir ryšių technologijų projektus: Lietuvos ir užsienio valstybių patirtis“.

Gegužės 24 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Lietuvos socialinių tyrimų centras.

 

Gegužės 24 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Rasinė neapykanta ir smurtas Europoje: iššūkiai ir problemos“. Organizatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas, Seimo Žmogaus teisių komiteto narė Dalia Kuodytė, Europos tinklas prieš rasizmą (ENAR) ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

 

Gegužės 28 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Fizinis aktyvumas – raktas į visuomenės gerovę“. Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija.

 

Gegužės 28 d. Seime – apskritojo stalo diskusija „Efektyvus ES struktūrinės paramos panaudojimas – alternatyvos institucinei globai“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su nepriklausomu ekspertu prof. Dainiumi Pūru, nevyriausybinių organizacijų sambūriu, vienijančiu visuomeninę organizaciją „Gelbėkit vaikus“, Žmogaus teisių stebėjimo institutą, VšĮ „Paramos vaikams centras“, LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugiją, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, VšĮ „Vaiko labui“, Lietuvos neįgaliųjų forumą.

 

Gegužės 29 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Žmogaus teisių komiteto organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Europos Sąjungos pilietybės reikšmė Lietuvos žmonėms“.

 

Gegužės 29 d. Konferencijų salėje – forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“, skirtas 1948 metų masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams atminti. Organizatoriai – Seimo kanceliarija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

 

Gegužės 31 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Užsienio reikalų komitetų organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Energetinio saugumo dimensijos vystymasis Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos srityse ir Lietuvos interesai“.

 

Gegužės 31 d. Konstitucijos salėje – konferencija-diskusija „Lietuvių tauta – suverenas savo nepriklausomoje valstybėje“. Organizatoriai – Seimo narys Rytas Kupčinskas, Vilniaus edukologijos universitetas, Mokslotyros institutas, Lietuvos Sąjūdžio taryba, Tautininkų sąjunga, „Vilnijos“ draugija.

Gegužės 31 d. Konferencijų salėje – konferencija „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje: galimybės verslui“. Organizatoriai – Lietuvos verslo konfederacija, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir advokatų kontora „Bernotas & Dominas Glimstedt“.

 

Gegužės 31 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas: iššūkiai ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

 

Birželio 5 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos valstybingumo raida istoriniuose šaltiniuose nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų“.

 

Birželio 6 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Prancūzijos Respublikos ambasados, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota „Europos savaitės 2013“ diskusija „Kaip dalyvaujamoji demokratija ir decentralizuotas bendradarbiavimas prisideda prie vietos reikalų tvarkymo?“

 

Birželio 7 d. Konferencijų salėje – trečioji Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumo konferencija. Organizatoriai – Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Seimo kanceliarija ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriumi.

 

Birželio 10 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Organizatoriai – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Konferencijos partneriai – Seimo kanceliarija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Archyvarų asociacija.

2013-06-10

 

Birželio 12 d. Konferencijų salėje – mokslinė-praktinė konferencija „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: gyvenimas po lemties ženklu“. Organizatoriai – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Igarkiečių brolija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Birželio 14 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje: kokį kelią pasirinks Lietuva?“ Organizatorius – Seimo narys Paulius Saudargas.

 

Birželio 14 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Tibetas – dabartis ir perspektyvos“. Organizatorė – Seimo narė Dalia Kuodytė.

 

Birželio 21 d. Lietuvos Tarybos salėje – apskritojo stalo diskusija „Efektyvus atsakas sprendžiant smurto šeimoje problemą“. Organizatoriai – Seimo narė Dalia Kuodytė kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.

 

Birželio 21 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė mokslinė-praktinė apskritojo stalo diskusija „Tautinis paveldas – mūsų pasididžiavimas ir ateitis“. Organizatoriai – Lietuvos edukologijos universitetas, Seimo kanceliarija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Kipro, Vokietijos ir Rumunijos partneriais.

 

Birželio 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos švietimas – šalies prioritetas. Jo identifikavimo bei įteisinimo problemos“. Organizatoriai – Seimo Darbo partijos frakcija, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga.

Birželio 26 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – tarptautinė diskusija „Jaunimo dalyvavimas Lietuvos ir Baltarusijos tautinių mažumų veikloje“. Organizatoriai – Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, Europos Parlamento nariai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas.

 

Birželio 28 d. Konstitucijos salėje – Seimo Vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdis-apskritojo stalo diskusija dėl Lietuvos šeimynų veiklos teisinio reglamentavimo.

 

Liepos 3 d. Konferencijų salėje – diskusija, skirta aptarti savivaldybių ugdymo įstaigų bendrabučių poreikio bei jų personalo išlaikymo, moksleivių maitinimo ir kitas problemas. Organizatorės – Seimo narės Rimantė Šalaševičiūtė ir Orinta Leiputė.

 

Liepos 3 d. Seimo Europos informacijos biure – konferencija-diskusija „Valstybinė lietuvių kalba Šešioliktosios Vyriausybės programoje“. Organizatorius – Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Vaclovas Patackas.

 

Liepos 5 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Informacinis karas prieš Lietuvą“.

 

Liepos 11 d. Konferencijų salėje – diskusija antikorupcijos tema. Organizatoriai – Seimo Antikorupcijos komisija kartu su „Transperency International“ Lietuvoje skyriumi.

Liepos 30 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos sveikatos politika skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris“. Organizatoriai – visuomeninės organizacijos, propaguojančios sveiką gyvenseną.

 

Rugpjūčio 9–10 d. Seimo II rūmų galerijoje – projekto „Europeana 1989“ organizuojamos prisiminimų rinkimo dienos Lietuvoje.

 

Rugsėjo 4 d. Konferencijų salėje – konferencija „Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį“. Organizatoriai – Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Seimo kanceliarija.

 

Rugsėjo 9 d. Seimo Europos informacijos biure – paskaita-diskusija „Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė“. Organizatoriai – Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje, Seimo Europos klubas ir Seimo Europos informacijos biuras.

 

Rugsėjo 12 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius SS dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“. Organizatoriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Seimo kanceliarija.

 

Rugsėjo 19 d. Seime – konferencija „Fotoelektra ir kiti atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje ir pasaulyje“. Organizatoriai – VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“.

 

Rugsėjo 20 d. Seime – tarptautinė konferencija „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“. Organizatoriai – Vytauto Didžiojo universiteto Energetinio saugumo tyrimų centras, Notre Europe-Jacques Delors Institute (Prancūzija), Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, remiama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.

2013-09-20

 

Rugsėjo 20 d. Konstitucijos salėje – Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės Parlamentinės Asamblėjos Energetikos saugumo komiteto seminaras „Rytų partnerystės perspektyvos energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių srityje“.

Rugsėjo 22 d. Konferencijų salėje – konferencija „Litvakai ir jų paveldas: Holokaustas, etinė atmintis ir švietimas“. Konferencija surengta minint Seimo paskelbtus Vilniaus geto atminimo metus ir Lietuvos žydų genocido atminimo dieną.

 

Rugsėjo 25 d. Seime – apskritojo stalo diskusija „Būsto prieinamumas jauniems žmonėms“. Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija.

 

Rugsėjo 25–26 d. Seimo rūmuose – konferencija „Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui“. Organizatoriai – Europos Komisija, Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra.

2013-09-25

 

Spalio 4 d. Kovo 11-osios Akto salėje – tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Lygiavertė tėvystė po skyrybų – vaikų psichologinio stabilumo pagrindas. Teisiniai ir psichologiniai aspektai“. Organizatoriai – Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė ir asociacijos „Prieš tėvų atstūmimą“ pirmininkas Kęstutis Griciūnas.

 

Spalio 4 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Ekonominės integracijos Europos Sąjungoje pasiekimai ir perspektyvos“. Organizatoriai – Europos federalistų sąjunga Lietuvoje.

 

Spalio 7 d. Konstitucijos salėje – konferencija ,,Pensijų sistemų vystymosi tendencijos“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

 

Spalio 9 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos vadovaujama Goro provincijos atkūrimo grupė Afganistane: misija baigta“. Organizatoriai – Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos.

 

Spalio 9 d. Konstitucijos salėje – forumas „Valstybės istorinio įvykio – Saulės mūšio įamžinimas“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas bei Lietuvos kultūros fondas.

 

Spalio 11 d. Seime – Baltijos Asamblėjos organizuota konferencija „Baltijos jūros regiono bendros regioninio turizmo koncepcijos plėtra“.

Spalio 11 d. Konstitucijos salėje – simpoziumas „ES Rytų partnerystė ir Rytų Azijos saugumo situacija“. Organizatoriai – Rytų Europos studijų centras, Japonijos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos Seimas.

 

Spalio 15 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Lietuvos aklųjų švietimui 85: švietimo prieinamumas ir kokybė – ar jie žengia drauge?“ Organizatorius – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Edvardas Žakaris.

 

Spalio 16 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Orinta Leiputė ir Seimo Žmogaus teisių komiteto narė Rimantė Šalaševičiūtė kartu su Lietuvos Respublikos trišale taryba ir Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.

 

Spalio 16 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Ar 2015 metais merus rinksime tiesiogiai?“ Organizatoriai – Seimo Lietuvos socialdemokratų frakcija.

 

Spalio 16 d. Signataro Kazimiero Antanavičiaus salėje – diskusija „Kaip ginamas Konstitucijos 25 straipsnis?“ Organizatoriai – parlamentinė grupė ,,Už istorinę atmintį ir teisingumą“.

Spalio 16–17 dienomis Kovo 11-osios Akto salėje – Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija.

2013-10-16

 

Spalio 17 d. Seime – konferencija „Adstringo: kova su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui plėtojant partnerystę, tobulinant identifikavimą ir įgyvendinant organizacines priemones“. Organizatoriai – Vidaus reikalų ministerija, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės Europos institutas prie Jungtinių Tautų, Baltijos jūros valstybių tarybos darbo grupė kovai su prekyba žmonėmis ir Estijos Tartu universitetas.

 

Spalio 18 d. Konferencijų salėje – konferencija „Tiriant prekybos žmonėmis ir interneto sąsajas: kibernetinė erdvė prevencijai – ne verbavimui“. Organizatoriai – Vidaus reikalų ministerija, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ir Europos Komisija.

Spalio 18 d. Seime – diskusija „Parlamentinės kontrolės būklė: laimėjimai ir neišnaudotos galimybės“. Organizatorius – Seimo narys Vytautas Antanas Matulevičius.

 

Spalio 18 d. Signataro Kazimiero Antanavičiaus salėje – diskusija apie epilepsijos problemas. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė ir Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacija.

 

Spalio 22 d. Konstitucijos salėje – tarptautinis seminaras „116000 Karštoji linija: tarptautinė patirtis ir nacionalinės linijos diegimo aspektai“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Dingusių žmonių šeimos paramos centras.

 

Spalio 23 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Lietuva prie Europos integracijos vairo: naujas žvilgsnis į Europą“. Organizatoriai – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, organizuotos pilietinės visuomenės vardu patariančio Europos institucijoms, III (įvairių interesų) grupė.

 

Spalio 25 d. Seime – apskritojo stalo diskusija „Vaikų socialinės globos sistema: aktualijos, problemos ir jų sprendimo galimybės – 2014 metų perspektyvos“. Organizatoriai – NVO vaikams konfederacija ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Liutauras Kazlavickas.

 

Spalio 25 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos valstybės tvarumas ir tautos ateitis Europos Sąjungoje“. Organizatoriai – Europos Parlamento narys Prezidentas Rolandas Paksas ir Lietuvos kultūros politikos institutas.

 

Spalio 30 d. Seime – apskritojo stalo diskusija „Lyderystės mokyklose stiprinimas: naujos vadovų atrankos dvejų metų patirtis“. Organizatoriai – Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.

 

Sudarė Artūras Zeleniakas


Į pradžią