Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d.

 

Balandžio 2 d. Konstitucijos salėje – Energetikos forumas.

 

Balandžio 13 d. Konferencijų salėje – konferencija „Gintaro pirklių kelias. Baltija–Kaspija“. Organizatoriai – Baltijos, Atlanto, Viduržemio prekybos ir investicijų taryba (BAMTIC).

 

Balandžio 16 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Europos Sąjungos gyvūnų gerovės strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: pasiekimai ir iššūkiai“. Organizatoriai – judėjimas „Žmonės už gyvūnus“.

 

Balandžio 18 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Kaip sumažinti šilumos kainas“. Organizatoriai – Seimo nariai Gintaras Songaila ir Kazimieras Uoka.

 

Balandžio 20 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Rinkimų teisė ir partinės sistemos Lietuvoje ir Lenkijoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija. 

2012-04-20.jpg

 

Balandžio 20 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Tautinės mažumos ir tarptautinė teisė“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra.

 

Balandžio 25 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Psichoaktyvių medžiagų ir alkoholio vartojimo prevencija vaikų globos namuose“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

 

Balandžio 27 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Kooperacija: tarptautinė patirtis ir plėtros perspektyvos Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline kooperacijos komisija, Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio rūmais, asociacija Lietuvos kredito unijos ir Lietuvos centrine kredito unija.

 

Balandžio 27 d. Konstitucijos salėje – konferencija-apskritojo stalo diskusija „Teisinė valstybė ir jėgos struktūrų funkcijos“. Organizatorius – Seimo narys, parlamentinės grupės „Už teisingumą Lietuvoje“ pirmininkas Gintaras Songaila.

 

Balandžio 30 d. Konferencijų salėje – Lietuvos Respublikos paso 20-mečio ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro 20-mečio minėjimo konferencija. Organizatoriai – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Vidaus reikalų ministerija.

 

Balandžio 30 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Europos vienijimosi pamatai: idėjos, vertybės, takoskyros“. Organizatoriai – Seimo kanceliarija ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 

2012-04-30.jpg

 

Gegužės 2 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto diskusija „Kibernetinis saugumas ir elektroninės informacijos sauga šiandieninėje Europoje“.

 

Gegužės 2 d. Konstitucijos salėje – diskusija-konferencija „Kaip pakeisti juodąjį Lietuvos ateities scenarijų“. Organizatoriai – Seimo narių grupė „Už teisingumą Lietuvoje“ ir politinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“.

 

Gegužės 3 d. Konstitucijos salėje – Demokratijų bendrijos Parlamentinio forumo tarptautinė konferencija „Parlamentarų vaidmuo stiprinant Rytų Europos demokratines valstybes: kelias į demokratinę visuomenę“. Konferencija surengta kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

 

Gegužės 4 d. Konferencijų salėje – konferencija „Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Problemos ir sprendimai“. Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu, Teisingumo ministerija, bendradarbiaujant su Lietuvos advokatų taryba.


Gegužės 4 d. Kovo 11-osios salėje – Lietuvos regioninių parkų 20-mečiui skirta konferencija „Lietuvos regioniniai parkai – visuomenei“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

 

Gegužės 4 d. Konstitucijos salėje – konferencija „(Ne)gęstanti Lietuvos ir Latvijos brolybė“, skirta Latvijos nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos dienai paminėti.

 

Gegužės 7 d. Konstitucijos salėje – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti skirta konferencija. Organizatoriai – Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija.

2012-05-07.jpg

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Parlamento galerijoje pristatytos parodos: apžvalginė spaudos draudimo laikotarpio leidinių (autorius Vidmantas Staniulis) ir šiuolaikinė Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros studentų knygų.


Gegužės 7 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „NATO viršūnių susitikimą Čikagoje pasitinkant: saugumo iššūkiai ir Aljanso atsakas“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Seimo Europos informacijos biuras.

 

Gegužės 9 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo problemos“. Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Gegužės 9 d. Seimo Konstitucijos salėje – diskusija „Lietuvos ir Europos elektros sistemų sujungimas: sinchronizacijos iššūkiai ir galimybės“.

 

Gegužės 10 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Darnaus judumo planavimo ir valdymo perspektyvos Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Susisiekimo ministerija.

 

Gegužės 11 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto diskusija „Energiškai našių pastatų perspektyvos Lietuvoje“.

 

Gegužės 11 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto diskusija „Nuo 7-osios bendrosios programos link „Horizonto 2020“: kaip pasiekti horizontą?“

Gegužės 11 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Geroji patirtis integruojant gyvūnų gerovę į švietimo procesą“. Organizatorė – Seimo narė Zita Užlytė.

 

Gegužės 16 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Žmogaus teisių komiteto diskusija „Europos Sąjungos duomenų apsaugos reforma: ar bus užtikrinama veiksmingesnė privatumo apsauga globaliame pasaulyje?“

 

Gegužės 23 d. Kovo 11-osios salėje – gyvosios atminties pamoka (konferencija) „Lietuvos jaunimas laisvės, nepriklausomybės ir pilietiškumo sklaidoje“.

 

Gegužės 23 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Ekonomikos komiteto diskusija „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP) Lietuvoje ir pasaulyje“.

 

Gegužės 23 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto diskusija „Europos Sąjungos finansinės drausmės reikalavimai bei jų įtaka Lietuvos biudžeto planavimo ir vykdymo sistemai“.

 

Gegužės 23 d. Lietuvos Tarybos salėje – apskritojo stalo diskusija dėl televizijos laidose skleidžiamos informacijos neigiamo poveikio nepilnamečiams. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

 

Gegužės 23 d. Konferencijų salėje – respublikinė konferencija „Priglausk mane“. Organizatoriai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Gegužės 23 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Akademinis sąžiningumas ir aukštojo mokslo vertė Lietuvoje“.

 

Gegužės 24 d. – susitikimas-diskusija „Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija tarp jaunimo“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu Lietuvos mokinių parlamento atstovais.

 

Gegužės 25 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: pasiekimai ir kylančios problemos“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas.

 

Gegužės 30 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto diskusija „ACTA sutartis: privalumai ir trūkumai“.

Gegužės 30 d. Konferencijų salėje – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto diskusija „Kova su prekyba žmonėmis ir prostitucija. Patirtis Švedijoje ir Lietuvoje“.

 

Gegužės 30 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Verslo būklė Lietuvoje ir mokesčių sistemos tobulinimas“. Organizatoriai – Seimo Darbo partijos frakcija.

 

Gegužės 30 d. Konstitucijos salėje – konferencija-apskritojo stalo diskusija „Lietuvos ekonomikos būklės įtaka nedarbo ir emigracijos procesams“. Organizatoriai – Seimo narys Kazimieras Uoka ir konfederacija Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas.

 

Gegužės 31 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Nacionalinio saugumo problemos“.

 

Birželio 1 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto diskusija „Užimtumo Lietuvoje perspektyvos įgyvendinant strategijas „Europa 2020“ ir „Lietuva 2030“.

 

Birželio 1 d. A. M. Brazausko salėje – diskusija apie parlamentinės kontrolės reikšmę nacionalinio saugumo sistemoje.

 

Birželio 1 d. Baltijos Asamblėjos salėje – apskritojo stalo diskusija „Terorizmo problemos NVS šalyse“. Organizatoriai – parlamentinės grupės „Už demokratinę Baltarusiją“ pirmininko pavaduotojas Saulius Pečeliūnas ir Piliečių gynybos paramos fondas.

 

Birželio 1 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Ko reikia vaiko teisėms apginti, kad vaikai turėtų prideramas asmenybės vystymosi galimybes?“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, NVO vaikams konfederacija.

 

Birželio 4 d. Konferencijų salėje – šeštoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Valstybės institucijų kalbų centras ir Klaipėdos universitetas.

 

Birželio 6 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Sveikatos reikalų komiteto diskusija „Sveikatos turizmo perspektyvos Lietuvoje“.

 

Birželio 6 d. Konstitucijos salėje – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto diskusija „Lietuvos delegacijų Europos Sąjungos regionų komitete ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese veikla, kuriant efektyvią vietos ir regionų valdžių sistemą“.

 

Birželio 6 d. Konstitucijos salėje – konferencija-apskritojo stalo diskusija „Visagino atominė elektrinė – ką naujo atskleidė Vyriausybė“. Organizatorius – Seimo narys Gintaras Songaila.

 

Birželio 7 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Odontologo vaidmuo vaiko teisių apsaugoje: geroji praktika“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos Respublikos odontologų rūmais bei Švedijos Karalystės ir Norvegijos Karalystės ambasadomis Lietuvoje.

 

Birželio 8 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Užsienio reikalų komiteto diskusija „Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m.: pirmininkaujančios šalies ir Europos išorės veiksmų tarnybos sąveika nustatant ir įgyvendinant ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos prioritetus“.

2012-06-08.jpg

 

Birželio 8 d. Konferencijų salėje – antrasis Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų terminologijos forumas. Organizatoriai – Seimo kanceliarija, LTF koordinavimo grupė, Europos Komisijos vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

 

Birželio 13 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Kaimo reikalų komiteto diskusija „Derybos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m.“

 

Birželio 13 d. Konstitucijos salėje – konferencija-apskritojo stalo diskusija „Emigravimas, nedarbas ir verslo aplinka Lietuvoje“. Organizatorius – Seimo narys Gintaras Songaila.

 

Birželio 13 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Žinioms imlių verslo paslaugų kūrimas: ateities iššūkiai ir tendencijos“. Organizatoriai – asociacija „Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris“.

 

Birželio 15 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Audito komiteto diskusija „Ar Europos Komisijos pasiūlymai, orientuoti į didesnį audito patikimumą?“

 

Birželio 15 d. Konferencijų salėje – konferencija „Elektroninės sveikatos sistemos Lietuvoje plėtra ir perspektyvos. Sveikatos priežiūros įstaigų patirtis“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Birželio 20 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos reikalų komiteto diskusija „Europos Sąjungos 2014–2020 m. biudžetas – Lietuvos požiūris“.

 

Birželio 20 d. Seimo Europos informacijos biure – konferencija „Bendroji žemės ūkio politika 2014–2020 metais“. Organizatoriai – Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.

 

Birželio 22 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Imigrantai Lietuvoje: problemos ir sprendimo būdai“. Organizatoriai – Tolerantiško jaunimo asociacija ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Seimo nare prof. habil. dr. Marija Aušrine Pavilioniene.

 

Birželio 29 d. Seimo Europos informacijos biure – 2-oji diskusija iš ciklo renginių, skirtų pasiruošti 2012 m. spalio 25–26 dienomis Seime rengiamai tarptautinei konferencijai „Žalioji architektūra: inovatyvus požiūris“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

 

Rugsėjo 6 d. – diskusija-pasitarimas „Lobistinės veiklos įstatymo spragos“. Organizatoriai – parlamentinė grupė „Už piliečių talką, kuriant Lietuvą be korupcijos“.

 

Rugsėjo 13 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Ar bus Lietuvoje demokratiški ir teisingi rinkimai?“ Organizatorius – Seimo narys Gintaras Songaila.

 

Rugsėjo 13 d. Konferencijų salėje – konferencija „Mokslo pažanga – efektyviai narkotikų vartojimo prevencijai“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.

 

Rugsėjo 14 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Šiaurės Atėnai: kultūros dialogas tarp Rytų ir Vakarų“.

 

Rugsėjo 18 d. Seimo Europos informacijos biure – tarptautinis ekspertų seminaras „Technologijų poveikio visuomenei vertinimo institucijos Lietuvoje steigimo scenarijai“. Organizatoriai – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“.

 

Rugsėjo 21 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Muziejus XXI amžiuje – pokyčiai ir iššūkiai“, skirta Muziejų metams. Organizatoriai – Lietuvos muziejų asociacija, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyrius ir Kultūros ministerija.

 

Rugsėjo 20 d. Seimo Spaudos konferencijų salėje – spaudos konferencija-diskusija „Jaunimo švietimas sveikos mitybos klausimais: užsienio ir Lietuvos patirtis“. Organizatorė – Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Agnė Zuokienė.

Rugsėjo 24 d. Konferencijų salėje – mokslinis seminaras „Gervėčių sala praeityje ir šiandien“. Renginio globėja – Seimo narė Danutė Bekintienė.

 

Rugsėjo 26 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Lietuva – Baltarusija: atominės energetikos kaimynystėje“. Organizatoriai – Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija kartu su Tarptautiniu respublikonų institutu.

 

Rugsėjo 26 d. Seimo Europos informacijos biure – Seimo Europos klubo ir Seimo Europos informacijos biuro organizuota diskusija „Europos Sąjungos integracijos perspektyvos: kartu ar pavieniui?“

 

Rugsėjo 26 d. Konferencijų salėje – tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ar aš pažįstu jauną žmogų?“ Organizatoriai – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Vilniaus universitetu ir viešąja įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

 

Spalio 2 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Žmogaus teisių gynimas ir demokratijos stiprinimas besivystančiose valstybėse – Baltijos šalių indėlis“. Organizatoriai – Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.

Spalio 8 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Teisė į teisingą teismą: EŽTT ir Lietuvos jurisprudencija. Įvadas į Europos Tarybos švietimo programą teisininkams, teisėjams, prokurorams ir advokatams (HELP programa)“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos advokatūra, Europos Taryba, Teisėjų taryba ir Lietuvos Respublikos prokuratūra.

 

Spalio 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Prie dainuojančios revoliucijos ir Sąjūdžio ištakų. Romuvos ir žygeivių judėjimams – 45-eri“. Organizatoriai – senovės baltų religinė bendrija „Romuva“, Lietuvių etninės kultūros draugija, Vilniaus universiteto žygeivių klubas.

 

Spalio 10 d. Konferencijų salėje – konferencija „Psichikos ligonis – visavertis visuomenės narys“, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos psichiatrų asociacija, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

 

Spalio 11 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Žodžio laisvės ribų kriminalizavimas Lietuvoje: laimėjimai ir pralaimėjimai žmogaus teisių srityje“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Lietuvos žurnalistikos centru, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu. 

2012-10-11.jpg

 

Spalio 11 d. Konferencijų salėje – konferencija „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje“. Renginio globėja – Seimo narė prof. habil. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė.

 

Spalio 12 d. Konferencijų salėje – respublikinė konferencija „Judėk ir tobulėk“, skirta Pasaulinei artrito dienai paminėti.

 

Spalio 19 d. Konferencijų salėje – tarptautinis seminaras „Viešojo sektoriaus audito institucijų atliekamų auditų regionuose ir savivaldybėse kokybė šalyse EURORAI narėse“. Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Savivaldybių kontrolierių asociacija ir Europos Komisijos įsteigta Europos regioninių išorinio finansų audito institucijų organizacija (EURORAI).

 

Spalio 19 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Lietuvos valstybės atkūrimo darbai“.

2012-10-19.jpg


Spalio 20 d. Konferencijų salėje – konferencija „Jūrų skautams Lietuvoje 90 metų“.

 

Spalio 25 d. Konferencijų salėje – konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo mokyklose“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.

 

Spalio 25 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Žalioji“ architektūra: inovatyvus požiūris“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetu.

 

Spalio 26 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Lietuvos konstitucingumo raida“, skirta paminėti 1922 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 90-metį ir 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-metį.

Spalio 26 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija.

 

Lapkričio 8 d. Konstitucijos salėje – Kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių studijos pristatymas.

 

Lapkričio 12 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Žemė. Ekologija ir išlikimas“. Organizatoriai – Seimo narys Kazimieras Uoka ir Kaimo išlikimo taryba.

 

Lapkričio 13 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Lietuva po 20 nepriklausomybės metų – mentaliteto kryžkelės“. Diskusija surengta Seimo nario Arvydo Anušausko iniciatyva.

 

Lapkričio 14 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“ Organizatoriai – Lietuvių kalbos institutas.

 

Lapkričio 15–16 d. Konferencijų salėje – tarptautinis forumas „Vieninga Europa – vieninga istorija“. Organizatoriai – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Lapkričio 19 d. Konferencijų salėje – konferencija „2013-ieji – Sveikatingumo metai: ar įmanoma visuotinė sveika gyvensena Lietuvoje?“ Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Nacionalinė sveikatos taryba ir visuomeninės organizacijos.

 

Lapkričio 22 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Dešimt metų po Prahos viršūnių susitikimo“. Organizatoriai – Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, Užsienio reikalų ministerija, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

 

Lapkričio 23 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje“. Organizatoriai – Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Gdynės E. Kviatkovskio verslo ir teisės aukštoji mokykla, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su Nacionaline finansinių paslaugų vartotojų asociacija ir Lietuvos žmogaus teisių lyga.

 

Lapkričio 24 d. Konferencijų salėje – V Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimas. Organizatoriai – Seimo narys Rytas Kupčinskas ir asociacija „Lietuvos ir Latvijos forumas“.

 

Lapkričio 30 d. Konferencijų salėje – diskusija „Laisvės gynyboje“ ir Artūro Skučo knygos „Pėstininko užrašai“ pristatymas.

 

Sudarė Artūras Zeleniakas


Į pradžią