Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Parlamento studijos Nr. 12. 2012
m.

ĮŽANGA

Prof. dr. Aivas Ragauskas
Įžanga

EKONOMIKA

Prof. dr. Birutė Galinienė, prof. habil. dr. Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas – prioritetas procedūrų sandarai ir neatskleisti vertintojų veiklos bei metodikos aspektai

ISTORIJA

Doc. dr. Galina Miškinienė
Lietuvos ir Turkijos istoriniai ryšiai: Mustafos Kemalio Atatiurko ir Lietuvos Prezidento Antano Smetonos laiškai

KALBA

Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė, dr. Andrius Šuminas
Seimo pirmininkų atsakomybės ir įsipareigojimų raiška Kovo 11-osios kalbose

Dr. Vida Rudaitienė
Parlamentarų viešosios sakytinės kalbos problematika

Doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, doc. dr. Irena Smetonienė
Mokslo kalbos politika

KOMUNIKACIJA

Doc. dr. Andrius Vaišnys
Parlamentinės valstybės informacijos politikos problema „projektų visuomenės“ link

TEISĖ

Mantas Varaška
Valdovo įgaliojimų trukmė parlamentinėse monarchijose

RECENZIJOS IR VERTINIMAI

Augustinas Normantas
Parlamento teisės studijos

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Įvykių kalendorius (sudarė Artūras Zeleniakas)

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS

Bibliografinis sąrašas (sudarė Virgilija Beganskaitė)

ATMINTINĖ

Atmintinė „Parlamento studijų“ autoriams

 

Į pradžią