Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Birželio 16 d. Kovo 11-osios salėje – tarptautinė konferencija „1940 m. Baltijos šalyse: geležinė uždanga nusileidžia“. Organizatoriai – Seimo kanceliarija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Birželio 18 d. Konferencijų salėje – konferencija „Sveika tauta – stipri valstybė (I dalis). Vaikų sveikata“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Birželio 18 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Socialinės ekonominės problemos vaikų globos namuose“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai kartu su Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimu.

Liepos 2 d. Lietuvos Tarybos salėje – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Nacionalinio mokslo ir verslo inovacijų parko ir Lietuvos kultūros kongreso konferencija-diskusija „Mokslo, kultūros, smulkiojo ir vidutinio verslo integruota plėtra visiškam užimtumui pasiekti ir skurdui įveikti“. Iniciatorius – Seimo narys Vydas Gedvilas.

Liepos 2 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Lietuvos pozicija derybose dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos 2014–2020 m.“ Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Žemės ūkio rūmais.

Rugsėjo 15 d. Seimo Europos informacijos biure – apskritojo stalo diskusija „Atsinaujinanti energetika Lietuvoje. Kelio gairės investuotojams – atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto plotmėje“. Organizatorius – Seimo narys Kazimieras Uoka.

Rugsėjo 22 d. Konstitucijos salėje – vieša Seimo narių diskusija „Valstybės ir šeimos bendradarbiavimas. Stipri šeima – pagrindas ekonominiam ir moraliniam visuomenės augimui“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Rugsėjo 23 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Strategija Europa 2020: kaip keisis Lietuvos aukštojo mokslo sistema?“ Organizatoriai – Lietuvos studentų atstovybių sąjunga su Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi.

Spalio 13 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis Lietuvoje“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Spalio 15 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Mokslo pažanga ir dvasingumo ideologija“. Organizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros ir Sveikatos reikalų komitetai.

Spalio 15 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Socialinė atskirtis ir gyvenimo kokybė“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.

Spalio 20 d. Konferencijų salėje – konferencija „Oficialiosios statistikos pasiekimų paminėjimas“, skirta Pasaulinei statistikos dienai paminėti. Organizatoriai – Statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Lietuvos statistikų sąjunga.

Spalio 21 d. – visuomeninių organizacijų ir politinių partijų frakcijų atstovų diskusija dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo įgyvendinimo prioritetų. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Spalio 21 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės“. Organizatoriai – Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Spalio 27 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Tautinių mažumų švietimo politika Europos Sąjungoje: Latvijos patirtis“. Organizatoriai – Seimo parlamentinė grupė „Už latvių ir lietuvių vienybę“ kartu su „Lietuvos ir Latvijos forumo“ asociacija bei Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centru.

Spalio 29 d. Konferencijų salėje – tarptautinė mokslinė konferencija „Komunizmo šmėkla ir nusikaltimai“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 20-ies metų bei Tarptautinio kongreso ir visuomeninio Vilniaus tribunolo 10-ties metų sukaktims paminėti. Organizatorius – Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas Arimantas Dumčius.

Spalio 30 d. Konferencijų salėje – konferencija-simuliacinis žaidimas „Mokomasis Lietuvos Respublikos Seimas“. Organizatoriai – jaunimo organizacija „Darbas“.

Lapkričio 3 d. Seimo Europos informacijos biure – diskusija „Baltarusija Prezidento rinkimų išvakarėse“. Organizatoriai – Seimo Užsienio reikalų komitetas, Seimo Europos informacijos biuras kartu su Rytų Europos studijų centru.

Lapkričio 3, 5, 18 ir gruodžio 9 dienomis Kovo 11-osios salėje – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų susitikimai-diskusijos su Lietuvos mokyklų istorijos mokytojais ir vyresniųjų klasių moksleiviais. Temos: bandymai taikiu keliu atkurti Lietuvos nepriklausomybę, Konstitucijos projekto rengimas ir referendumas, derybos su Maskva, tarptautinių santykių atkūrimas ir Lietuvos valstybės įtvirtinimas tarptautinėse organizacijose, SSRS specialiosios tarnybos, liustracija ir desovietizacija.

Lapkričio 5 d. Seimo Europos informacijos biure – tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir NVO vaikams konfederacijos valdyba.

Lapkričio 10 d. Kovo 11-osios salėje – tarptautinė konferencija „Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje“. Organizatoriai – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.

Lapkričio 10 d. TV laidoje „Seimas – tiesiogiai. Diskusijos“ – diskusija, skirta valstybės 2011 metų biudžeto projektui aptarti (apie numatomą finansavimą aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui 2011 m.).

Lapkričio 19 d. Konferencijų salėje – konferencija „Krizės poveikis užimtumui Baltijos valstybėse“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimas kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (ES patariamasis organas).

Lapkričio 12 d. Konstitucijos salėje – fotografų ir vaizdo operatorių, įamžinusių 1991 metų Laisvės gynimo įvykius, susitikimas-diskusija „Atmintis gyva, nes liudija“. Organizatoriai – Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius.

Lapkričio 15 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Valstybės tarnybos tobulinimo koncepcija: ar tikrai patobulinsime?“ Organizatoriai – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ir Lietuvos teisininkų draugija.

Lapkričio 17 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Socialinė rinkos ekonomika: atsakas į globalios ekonomikos krizę?“ Organizatoriai – Konrado Adenauerio fondas, Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Demokratinės politikos institutas.

Lapkričio 17 d. Konferencijų salėje – konferencija „Tautiškumo problemos globalėjančiame pasaulyje“. Organizatoriai – Lietuvos moterų lyga ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Lapkričio 19 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Saugios ir palaikančios mokyklos kūrimas“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas ir organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Lapkričio 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Pažeidžiamų vaikų socialinės atskirties mažinimas“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.

Lapkričio 24 d. Konferencijų salėje – konferencija-diskusija „Atsinaujinančių energijos išteklių politika šiandien ir ateityje“. Organizatoriai – Seimo Europos klubas ir Lietuvos vėjo elektrinių asociacija.

Lapkričio 25–26 dienomis Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Gestų kalbos vertėjų rengimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas.

Lapkričio 26 d. Konstitucijos salėje – respublikinė konferencija „Žmogaus pradžia: gyvybės samprata ir apsauga“. Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kartu su pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija.

Gruodžio 1 d. Lietuvos Tarybos salėje – diskusija apie Lietuvos energetinio ūkio pertvarkymą. Organizatoriai – Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.

Gruodžio 3 d. Konstitucijos salėje – forumas „Idėjos, vertybės, asmenybės Lietuvos ateičiai“. Iniciatorius – Seimo narys Mantas Adomėnas.

Gruodžio 3 d. Konferencijų salėje – konferencija „Dabartinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos“. Organizatoriai – Seimo narys Vaidotas Bacevičius, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika, Piliečių gynybos paramos fondas.

Gruodžio 8 d. Konferencijų salėje – konferencija „Korupcijos prevencija – skaidrumo link“, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai. Organizatoriai – Seimo Antikorupcijos komisija.

Gruodžio 8 d. Seimo parodų galerijoje sutikta Liudo Subačiaus knyga „Aplenkusi laiką. Felicija Bortkevičienė 1873–1945“.

Gruodžio 9 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Metadonas kalėjime: taip ar ne“. Organizatorius – Seimo narys Kazimieras Uoka kartu su kalinių globos draugijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, dirbančiomis narkomanijos prevencijos srityje.

Gruodžio 10 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Žmogaus teisės Lietuvoje. Po 20 metų“, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai. Pristatytas Seimo Žmogaus teisių komiteto parengtas leidinys „Žmogaus teisės Lietuvoje, 20 metų kelias“. Konferencijos organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Gruodžio 10 d. Baltijos Asamblėjos salėje – apskritojo stalo diskusija „Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Čečėnijos istorijos patirties pamokos“. Organizatoriai – Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė ir Tarptautinė parlamentarų grupė Čečėnijos problemoms.

Gruodžio 10 d. Konferencijų salėje – konferencija „Sergančiųjų išsėtine skleroze aktualijos Lietuvoje ir Europoje“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Dangutė Mikutienė ir Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga.

Gruodžio 17 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuvos tautinis paveldas: dabartis ir perspektyvos“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Žemės ūkio ministerija.

Gruodžio 28 d. Konferencijų salėje pristatytas Sąjūdžio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas „Laužai prie parlamento“.

2011 m.

Sausio 12 d. Kovo 11-osios salėje – Lietuvos valstybės gynėjų konferencija „Aukščiausioji Taryba – paskutinioji barikada“.

Sausio 12 d. Konstitucijos salėje – interaktyvus edukacinis renginys ,,Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Organizatoriai – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Sausio 13 d. Seimo II rūmų galerijoje sutikta Michailo Pustobajevo knyga „Agresijos kronika“.

Sausio 26 d. Konferencijų salėje – konferencija „Lietuva be gimdos kaklelio vėžio“. Organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Lietuvos akušerių-ginekologų draugija, Baltijos imunoprofilaktikos asociacija, Lietuvos šeimos gydytojų kolegija.

Vasario 11 d. Kovo 11-osios salėje – konferencija „Lietuva kelyje į tarptautinį pripažinimą“. Organizatoriai – Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius.

Vasario 22 d. Baltijos Asamblėjos salėje – apskritojo stalo diskusija „Lietuvos VSD, Rusijos FSB ir teisė“ (E. Kusaitės atvejis). Organizatoriai – Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė, Tarptautinė parlamentarų grupė Čečėnijos problemoms ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų grupė.

Vasario 23 d. Konferencijų salėje – konferencija „e. Demokratija: įvesti“. Organizatoriai – judėjimas „Aš Lietuvai“ kartu su Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetu.

Parengė Artūras Zeleniakas


Į pradžią