Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Parlamento studijos Nr. 6. 2006
m.


ĮŽANGA

Andrius Vaišnys
Respublikoje reikia moralių politikų?

ISTORIJA

Domininkas Burba
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių veikla Abiejų Tautų Respublikos Seimuose 1733–1736 metų politinio-karinio konflikto metu

Dr. Algimantas Kasparavičius
Parlamentarizmo ir politinės kultūros problemos Lietuvoje 1920–1926 metais

POLITIKA

Dr. Aivas Ragauskas
Kiek Lietuvoje būta „respublikų“? Valstybės kontinuiteto problema politinėje istorinėje simbolikoje

Juozas Skirius
Išeivijos požiūriai į Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą

Palmira Rudalevičienė, prof. Andrius Narbekovas
Politiko moralinės vertybės ir jų įtaka žmonių psichikos sveikatai. Abipusio dvasingumo sąveika

Teisė

Prof. dr. Juozas Žilys
Konstitucija kaip laisvės raiškos teisinė politinė forma

KALBA

Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
Brandaus Lietuvos piliečio paieškos politikų kalbose

RECENZIJOS

Sandra Grigaravičiūtė
Studija pilietiškumo ugdymui

KOMENTARAI

Tomas Baranauskas
Ar Lietuvai reikalinga Respublikos diena?

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS

Antrasis bibliografinis sąrašas darbų „Lietuvos parlamentinė sistema/parlamentarizmas“, spausdintų 2005 m. II pusės ir 2006 m. I pusės leidiniuose

ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Mokslinės, politinės konferencijos, seminarai, diskusijos Seime
nuo 2005 m. gruodžio 15 d. iki 2006 m. gegužės 12 d.

 

Į pradžią