Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Parlamento studijos Nr. 1. 2004
m.


TeisĖ

Vytenis Povilas Andriukaitis
Parlamentarizmo idėja LLKS tarybos deklaracijoje

Antanas Napoleonas Stasiškis
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. deklaracija – istorinis dokumento vaidmuo ir priėmimo aplinkybės

Dr. Vytautas Sinkevičius
Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje

Dr. Juozas Banionis
Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai)

ISTORIJA

Nijolė Maslauskienė
Parlamentarizmo idėja ir okupuotos Lietuvos valdymo sistema 1940–1991 m.

Dr. Sigitas Jegelevičius
Parlamentarizmo idėja antinacinio pasipriešinimo kontekste

Doc. dr. Arvydas Anušauskas
Pogrindinės bei alternatyviosios spaudos raida ir vaidmuo (1944–1987 m.)

POLITIKA

Doc. dr. Andrius Vaišnys
Naujoji Lietuvos politikų karta ir istorinis politinės kultūros pamatas

 

Į pradžią