Apie mus Autoriams Bendradarbiai Redakcinė kolegija Paieška
 

Aktualijos, komentarai


Išleisti PS numeriai


Žurnalo turinys:

Įžanga

Istorija

Politika

Teisė

Kalba

Recenzijos

Komentarai

Tarp dokumentų

Bibliografija

Įvykių kalendorius

Informacinės technologijos


Konferencijos, seminarai, renginiai


Dirbkime kartu


Nuorodos


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perversmas ir parlamentinė kontrolė

Andrius Vaišnys

Tik istorikai mėgaujasi perversmais: juos tirti yra naudinga tik jiems, kadangi tai atskleidžia politinės kultūros prieštaravimus, taip pat – valstybės elito interesus, kurie domina visuomenę. Deja, istorikams reikia, kad įvykiai būtų senstelėję. Politologų svarstymas apie perversmo prielaidas ir net rezultatus padeda perprasti visuomenės institutų galias ir pilietiškumo sampratą. Tačiau, kai perversmo dalyviai istorijos tėkmėje ištirpsta, politologams konkretus įvykis tampa neaktualus.

Tirti perversmą nenaudinga žurnalistams, kadangi jie negalės to žurnalistinio tyrimo publikuoti, juolab nežinia, ar galėtų jį bent jau baigti. Ir taip pat perversmo nė negali pradėti tirti prokurorai: valstybinis perversmas įvyko ir tai priimama kaip politinis sprendimas. Teisinis aspektas lieka nuošalėje iki tol, kol sugrįš demokratas.

Padarykime prielaidą, kad 1926 metų gruodžio 17 dieną perversmas dar neįvyko; tąnakt jis tik prasidėjo. Prieš 80 metų Lietuvoje sulaužyta Konstitucija: Seimas priverčiamas pakeisti savo vadovybę ir perrinkti Prezidentą, nes teisėtai išrinktas vadovas priverčiamas atsistatydinti. Kodėl taip nutinka?

Krikščionys demokratai, pakloję demokratinės valstybės pamatus, įsivelia į sąmokslą. Po III Seimo rinkimų, neištvėrę ankšto opozicijos drabužio, nutaria vėl imtis Lietuvos valdymo užuot išlaikydami politinį dialogą. Tai - paprasta „tiesa“, kurią apskritai mėginama kartais pridengti kažkokia istorine kovos su komunistais būtinybe; taigi šiuolaikiškai kalbant, grėsmėmis nacionaliniam saugumui. Vis dėlto būtų kur kas geriau tiesą palikti visiškai nuogą: žmonės, nusipelnę parlamentinės valstybės sukūrimu, parlamentą nutarė paversti savo priemone. „Kuriam laikui“. Iš tikrųjų sandėris su tautininkais, tik ir laukusiais progos „padaryti galą seimų politikai“, krikščionis demokratus - valstybės kūrėjus mūsų istorijoje pavertė šalikelės stebėtojais. Perversmo kulminacija - pavasarį, 1927 m. balandžio 12 d., kai III Seimas nutarė pradėti parlamentinį tyrimą. Tai Prezidentui pasirodė pernelyg įžūlu: įžymiam valstybės veikėjui - Seimo Pirmininkui A. Stulginskiui, vienam iš krikdemų lyderių, jis atsiunčia sprendimą paleisti Seimą. Po to pareikalauja per tarpininką atiduoti Seimo archyvų raktus. Perversmas įvyksta. Valstybėje, kaip dokumentuose rašo tautininkų vyriausybės valdininkai, atsirado „režimas“.

Iš esmės labai nuosekliai sudėliotai Lietuvos santvarkai - nuo jos deklaratyvios užuomazgos Vasario 16-osios Akte, vėliau įtvirtintai Steigiamojo Seimo rezoliucijoje 1920 m. gegužės 15 d. ir pirmajame nuolatiniame pagrindiniame įstatyme – Konstitucijoje (1922 m.) ateina pabaiga. Visuomenė praranda teisę pasisakyti, rinkti valdžią. Komunistinės šalies dienraštį „Izvestija“ galima viešai skaityti Lietuvos laikinosios sostinės kavinėje, kai tuo tarpu valstiečių liaudininkų, socialdemokratų laikraščiai imami cenzūruoti, o krikdemų didžiausias dienraštis 1935 m. apskritai uždraudžiamas. Kaip ir jų partija - drauge su kitomis.

Parlamentarizmas yra vertybė net ir tuo atveju, kai visuomenė to neperpranta, bet naudojasi. O dalis jos elito ima žaisti žodžiais. Pasikėsinimas į demokratijos pamatą žodžiais gali atvesti ir prie veiksmų, nes panieka Seimui veda į valstybės valdymo aklavietę.

Aš taip pat manau, kad V. Leninas - tikrai „amžinai gyvas“: jis atskleidė vieną paprastą, pasaulį skeliančią į tariamai blogą ir gerą „darbininkų sėkmės“ teoriją. Tai tikra, klasikinė perversmo teorija - apie socializmą, kuris negali laimėti visose šalyse iš karto, bet - žingsnis po žingsnio, šalis po šalies. Bolševikų vadas pagrįstai netikėjo kairiųjų partijų Europos šalyse gebėjimais įgyvendinti šią teoriją (tapti jo talkininkais), todėl nurodė ieškoti „kitų kelių“. Esminė kliūtis - parlamentarizmas. Jį, kaip vertybinį reiškinį, „sukompromitavus“, t.y. atitinkamai parengus viešą nuomonę apie būtinybę tvarkingai valdyti šalį be jokios parlamentinės kontrolės, visuomenė susileidžia sau tvarkos „narkotiką“.

Taigi perversmai - kaip minėjau - naudingiausi tik istorikams, kadangi tai yra nusikaltimai. Jų prielaidas niekada nebūna sudėtinga pastebėti sąžiningiems apžvalgininkams ir politikos tyrinėtojams. Tada, 1926 metais - nuo liepos iki gruodžio, apžvalgininkai tikrai tas grėsmes pastebėjo. Deja, nauja parlamentinė dauguma buvo silpna perversmui įveikti. Ne tik dėlto, kad institucinis saugumas buvo „ne jų“. Ta dauguma... nemokėjo parlamentarizmo, susijusio su kontrole. Kaip ir nuolat susirūpinęs prezidentas, skaitydavęs spaudą. Parlamentarizmo neišsaugojimas jam turėjo likti skaudžiausia pamoka.

Į pradžią